Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Η' Ό
` _ ' 1 “μ . › ϊ
` ` . .
έ' (ΕΡ ξ' ¦ ` " ΗΤ
Ϊ κκ: / “
η ΜΝ:  1. ει _ 
ϊ *Μι Η συν" ΗΜ  ν
8689 ,_ κΑΜΣκΑκΜ 
Ω ἐν]
.'!!'!!'!!!Μ "'
"Διπλό" πρόκρ·σης στην Ελβετίσ. σε γήπεὁσ:σσγί6σ. Η ~ 7
“ ;Τρίτη σερί ενσωσσϊκἡ νίκη κσι ένο σκόνη βήμσ
Ικα-προς την @έββσση γ|σ το Εστσρσ [εσενε · ΜΠΕΝΤ0 : “Είνσι μόνο η σρχή”
ν νγ4
ΕΜΗ. "Μ
_.Δ-_,έκ“ί 100 ··6ι“Λ6·· επί Μαρινάκη
“ΜΜΜ ω" Μο 7
από τον Αγιαξ [1-2]
· "Μπακ με 0-0 7 
ο "ΑΟΚ στην Τοῦμπα ¦~ ῦ 7   Γ ·
-Ρ=Φ·°ΡΜ“ Με ΜΜΜ" · Μ] Μ
 ΜΜΜ σσρὡσε |9Ἡἀ| Μη Βεσσσλσν·είς ΕἶΒ ΣΕΦ. να. Μ ηνίιρσνσ
Γ|^ Ι'σνννσ! · Κορνφσίσς σΜζὲσΜ. σΙῶερσ καλοί Πσπσν·σΜω. Πρίντεζης