Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
κ παραδοσιακό 
 και ρε Β' ΜΜΜ ι
έ έ' τ: και Ωριαία; 
Ποσο Πιστεύει οτι μιιορεινςι ' > . Ι· ο -· · _ · · - έ· , Η 
«σωσει» ο Φινλιινὁος μέσος “ ' σε” / ' κ
! ω· Δι γ ¦ . 4 “_ · “_:' η _
ΜΜΜ ~ ~- · τ  ζ “ - Μι Μπι
Η -,   ο. - - =  ιιιιιιιιιιιιι
“  ο “ ο - ' ·” ` ι ιι έβολ '
·  ·_ · · · - ' η " ' οιος τον ε ῆ_
“με ὁ ο ,- ς ο λ δ Ζ “3 _ . . νο ψάξει πρόταση
Ε. "ρ0τ μ λ « Ν _ . Δ < ` _ γιοτον Φορ του ΠΑΟΚ
για σκ ι ,
πρώτο ἡ "ο" |,
ι θα ε' '
ιι φ ρ .
και ΜΜΜ Δ°
τελικο _
Όλο όσο
πρέιιει νο
ξέρετε πριν
ιιονιόρετε...
:Μαι ν -+
Β"0|ΒΣ ΒΕΛΕ|
ι ι ε Δ ΗΡΑΚΛΗΣ εῆ_24
π λέει υ Σπανός ΠΔιΔΕι Η έρευνα γισ Μ" ΤΡΟΦ' °°··· θ"°°°ί 
γιο το. . . ζόρια ΓκΔΖι ΠΔ το συρ@όλοιο ΜΕ ΧΑΡ|ΣΗ Μη Η «χρυσή» ρήτρα
ϊ°° Ν  Π ΠΟ" λήγουν  'Μ π.Μ Που του έβαλε η ΑΕΚ