Πρωτοσέλιδο Espresso: Άγριο φεγγάρι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΕ" ΜΗΝΗΜΑ Μια' Με τα"      | |
γ Β Μ ύ / ¦εΜΜ
0 ΚΙΙΙ0ὐΒΙΙ8
με... Μωβ
 ΜΤΒΣα“
Τα ὁεὁααένα αλλαζουν ὁαααατι%α, σύμφωνα με την αστα0λόγα Δήαηταα Παπανι%0λ0παύλαυ
   “ “ ρω Που εχει παρε·
Με σαζὐγαυ του Στουρναρα  ν'ῖ5'ἑΞ7ἩἩἩἑ
Σον «Πλούῖω Του ΜιαοφόνΠ ως Μπάρ". η 15
|·| ΕΠΟΜΕΝΗ
Κ|Ν|·|Σ|·| Τ|·|Σ
Η ααα] έ  
ΜΕΝΤΗΣ   · 
`ΐ '1αααα'“Ύ“ἐ“»
Ρ0ΥΠΛ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα