Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ί!  χ! χ:Ψυ·<  Α κ
η  ως “αν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |6ΣΕΓ|ΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20|6
'ΔΡΥ-[ΗΣ Γ. ΣΠΛθΛΡΛΚΗΣ ΕΤΟΣ 29Π Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7238 ·Τ|ΜΗ |€
Παραλίγο τραγωδία
στο Μεσολόγγι
ΣΕΛ|Μ 5
Νέα τηλεφωνική Έργα ύδρευσης “ γ
απατη στην Πατρα ;_ στο ΠΕΠ ο
ΣΕΛ|Μ6 ἡ ε ΣΕΛ|Μ3
Ακριβό τα διόδια
.ιιιγρί'ιρ·Μμῇ·ἐιη' τ
177. η -· γ-_$
Πόσο θα κοστίζουν
συνολικα με τήν
ολοκλήρωση τής
Ολυμπίας Οδού
ΣΕΛ|Μ 7
Δωρεαν διανομη
τροφίμων
Σήμερα, Δευτέρα Ι 9 και
Τρίτη ΣΟ Σεπτεμβρίου στο
Π αμπελοποννΠσιακό Στόδ ιο
ή καταστροφή. -Ζήτούν
Σε... ρόλ
ιιτοιιογλυιρωνιι
-Οι τραπεζες δεν αποδίδουν
στα Ασφαλιστικό Ταμεία, τα
χρήματα δεσμευμένων
λογαριασμών
-Αυξανονται δραματικό οι
οφειλές των επαγγελματιών
λόγω των προσαυξήσεων
-Τεραστιες οι διαστασεις
του προβλήματος και στήν
Αχαία καθώς χιλιαδες
μικροεπαγγΜματίες
οδηγούνται στήν
παρέμβασή τής
Δ ικα ιοσύνής.
ΣΕΛ|Μ |6
«Και τα
ψίχουλα μισό»
Εισαγγελική έφοδος στο σπίτι του Γ. Πουρνάρα
Επικοινωνία
κεντρικού
τραπεζίτή
με τον
πρωθυπουργό
ΣΕΛιΜ 8 ΣΗΜΑ 4 Τι υποστηρίζει ο Δήμος
'ΜΒΜ υπ ·· Πατ έων ια το
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Ρ 7
Π Ι , Πρόγραμμα Επισιτιστικής
ν“ὴ:;;ν;;:;:;“ Ρενπενκ0 με Με το βλεμμα Βασικήςγλκής
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ίΕΓ0λλ0ΤΛ Σ".     Συνδρομής (ΤΕΒ/4)
θα φροντίσουν για την ενημερωση σας ΕΜ 'ο ΕΜ '3 ΣΕΛ|Μ8