Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ωστικό εεειτιιιιι οι:
"Μ ΤΟΥ
Μοκ-οιοι·οσιιιΑοσ “ η
. μπορο ~ η
ασε: ί . 'πές
Με τέσσερις δράσεις, που εστιαςουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες, Μ φέτος την «Ευρωπαική Εβδομαδα ΚΜας» το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών θεσσαλονίκης. Δρασεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, το διαστημα Ιό με 22 Σεπτεμβρίου ΖθΙδ. ΣΕΛ 3
Μ.τγροει'ιοε.ςτ
κΑιΣτιιοαο
 Χρηματοδότηση
Ϊ για σε ζημιές αν
ΜἶἶΞ  το:
Το 2017 τα
πρῶτα 5 εκατ.
για το Μουσείο
θλοκαιιτῶμαιος
Με 5,5 εκατομμυρια ευρώ θα ενισχυθούν
ο δήμος θερμαίκοό, ο δήμος θασου, οι
δήμοι των νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας
, και Τρικαλών, καθώς αλλοι δήμοι της
ε χώρας που επλήγησαν πρόσφατα από
ΜΜΜροφέςΣΕΛ3
Η δημιουργια Μουσείου και |·ζκ- 
παιοΠ›ΠκοιΊ Κύπρου Ο).οκ“ιιτι·›- '
ματο; στην περιοχη του σιδηροόροιιικυιι σταθμού της Θεσσαλοίιοι; βριἩηισ: στο 'κεντρο της σι»
αστικής που ειχε: μια ο δήμοι»
χο; Γιαννη; Μποιιτιιρης. μι: το
Ι ι:ρμονό υπουργό ίἱι›ρινιποϊκὡν
λ ΜΜΜ; Μιχω1Ροτ. ΣΕΧ 3
Ή Με ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΜΗΝ Η ΜΝΑΣιικιι ΕΝΑΝΤ|Α ΣΤΗ ΝΟΣΟ
ενανιια ΠΟ
«Όπλο» προστασίας
Προειδοποιητικό σημάδι για διαβήτη ο μεσημεριανό:: ύπνος
Αν καποιος κοιμαται για πανω από Ι ώρα το μεσημέρι
κάθε μέρα ίσως διατρέχει αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τόπου ΙΙ, σύμφωνα με Ιάπωνες
ερευνητές. Ένας καθημερινός
Μπάκος για πανω από δθ λεΜε συνδέεται με κατά 45%
αυζημένο κίνδυνο διαβήτη,
σε σχέση με όσους δεν κανουν
καθόλου «σιέστα». Αν ο υπνα
κος ξεπερνα τις δυο ώρες τη
μέρα. ο κίνδυνος αυςανεται
περαιτέρω. Όσοι όμως κοιμούνται λιγότερο από 4θ λεΜε το μεσημέρι, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο. ΣΕΛ 8-9
Ελα κι εσυ
στη Γιόκο θνο
με... σκάλα
Η έναρξη των 5Ιων Δημητρίων την 1η
ΜωυΜΙ6στιςΖθ:θθ,θασημανειΜ
λ τα εγκαίνια της έκθεσης της ρετίοτιιιεις
1 ακτιβίστριας. στιχουργοὐ και τραγουδίστριας Υο|ιο Οσο στο ΜΜΣΕ ΣΕΛ Ι6
.Ερωτευμένος με .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα