Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Έφοδος στην εταιρία της κυρίας Στουρνάρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ
μαζι με τη
“δημοκρα
τία - το πιο
πονπρον
περιοδι- 7· - “ , Π' _ ' 1
κο για το ···- ·' ` . ε
. ”κ ' . τ ι' 
στοιχημα.
0ΠρὶγκπΨ
Νικολα08
στα «Ημουν»
ΠνΜ0ρ“ Ελωωω βουλευτές
Στο μωρο που χρησι- παραβρεθπκαν χθες
μοποιοὐααν ως επίσπ- ααι συνεδρίασπ για
υπ κατοικία ο παππούς την ημερα μνπιιπς
του και ο πατερας του της Μαρασιατικπς
Μη" Μπωπ
κ. καισΡΧ£ · ..
· Το αγωνΙὡ- . ι
δες ταλεφὡνιι- ι
μα του διοικητή τπς Τραπε- .Μ
δις ως ΜΝ; Ε
στονΤσίπρα.. .8 Ξ Μ
μα ' 'Ρ .. ..ω_
Για τα 1.802.852 Ε του ΚΕΕΛΠΝΟ Με διαφιιμιστικΠ8 καμπανια8 προλπΨιι8 του... μεταδοτικου καρκίνου
ο» . η , . Γ
Ο ΜΠὁμτιολα8
. οι ΜΜΜ κ ποΜΜΒΜο
80ΠΡωε8 _ «ιπἔιοιΜιι$ ΜΜΜ·
στον ΥΚΡ8110 κι Μπι ι· πι· Μαιου·
το Μεεα! Μπιουτ
. .. .. ς .. '“ _· ζ ·' “ > ί '.··ἐε· . πωπω· ατα α
ο πρωπν διευθυντής _Αυεργια-μελαγΧολια ἔκ;; Μ¦ΈΜΜν ΜΜΜ" η -, ο.) 1 αΜ=ΜΐἩω
8δῇΜωυΜΙω Ω ἶζ ωμςΜΟγραΜες.:ω  κω'"ΜέΗ°
” · · - ”_ ζ 3· · -<4 -τ
αποκαλύπτει. 24
Η τρὸικα λεει «ΦΠ» σαι μοναδικ1ι εξαγγελία του Πρωθυπουργου στη Θεασαλονἰκπ ο::