Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο πρίγκιπας Νικόλαος "κατέλαβε" το προεδρικό μέγαρο!
Newspaper website Website
Recognized text:
. · . .Ο ΜΜΟ Η ΜΜΜιΜΜΜα ΕΔΕΥ-ΘΕΡΗ ` το Μο πΜΜ:Μογ  ._  ῦ
_ Δ ωΣεἙἑἔΒΡιογ Δ 'χα, Δ  ”Ξ 
| . ' 380 ΠΟΣ _| ( Ο '
ΑΡ.-ΦΥΜ0Υ
οικω 4089
ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ
ΠΡΟΠΟ Μπα· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:
' Μαιας ειναι οι πολίτες
και... δημοκρἡπς ζ
' οι Φίλης και Πολύκης ΜΜΜ
Η "συμβασιλεία" Πούτιν - Τραμπ "θανατώνει" την κλίντον
και επαναφέρει το βασιλικό πολίτευμα στην Ελλάδα! !!