Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]Μ20]Β Ο
Μ μαρια
Μ λ Μ
Μ λ Μ
(ΜΜΜ)
αιγαιο»
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις τό απόγευμα στα ήπειρωτικα, κυρίως στα ὁρεινα. Οἱ ανεμοι θα πνέ- γ
ουν μεταβλητοί καί στα ανατολικα βόρειοι
έως 6 μπωφόρ. <Η θερμοκρασία έως 33β.
Παρασκευή 16Σεπτεμβρἰσυ 2016
Ευφημίας μέγαλ0μαρτυρος της πανέυφήμου
Πανσέληνος
Ἀνατολὴ ἡλίου 7,08' - Δυσις 73]'
Ἀριθμ. Φυλ. 40552 | Τιμή ],5Ο €
Ἐρατοσθένους ι,τ_κ_ ]]θ 85, Ἀθήναι, ιηίο@οειιεηοννερι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Τό πρότυπο
ακυβερνη σίας
ΜΜΜΜΜό
ΜΜΜ.ΜΜΜΜ
*ΜωΜψΜκΜω
ΜΜδΜΜΜὐ
“ΜΜΜωΜ
ΜΜω«ΜΜ
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜἩΜΜῆΜ*
ΜἈΜωὡ
ΜΜΜ0Μ.Ώ“ΜΜ
ΜὡΜΜ.
τωΜΜΜω
αΜωωαω6ΜΜωΜ
ΜΜΜ ΜΒΜ
ΜΜΜΜω ΙΜῶΜω
ΜΜΜΜΜὁΜΜ
ΜΜΜΜ Μ
ΜΜΜψΜϋωηΜΜ
αώΜπωΒ.ΜΜΜωΜ
ΩωΜΜΜ“ΜΜΜ
ΜΜἡΜΜΜ%Μὡ
Μ.ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜωΜΜΜΜ
κΜΜΒΜΜΜΜΜ ΜΒΜ
ΜΜΩΜΜΜΜΜΜ
Τ6ΜΜωὡΜἈΜ
ΜώΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜ#ω
ΜΜΜΜ$.ΜΜΜΜ
Μ ΜΜΜΜ
ΔΜμὡΜήἈΜΜΝἡ·ψ
ωωαΜΜΜ
ΜΜωΜἀΜ τρωω·
Μόνιμη ανεργία
απειλεί τήν Έλλαδα
Τα στοιχεία τής ΕΛΣΤΑΤ καί τό προηγου μενο τής=Ισπανίας
ΕΝΑ ίδιαίτερα ἐπικίνδυνο φαινόμενο είναι πλέον ὁρατό στόν ὁρίζοντα γιατήν χώρα μας. Τό φασματής
μόνιμης ανεργίας, για ένα ση μαντικό τμήματου πληθυσμου, ἐπικρέμαται απειλητικα πανω από τήν οίκονομική καί κοινωνική ζωή του τόπου.ἱΗ ανεργία, που ανεβηκε σέ διψήφια ποσοστα μετα τήν υπαγωγή
τής χώρας σέ καθεστώς μνημονίου
τό 2010 καί ἐν συνεχεία ἐκτοξευθηκε σέ πρωτοφανή όψη, τείνει πλέον να λαβει μόνιμα χαρακτη ριστικα για μεγαλη μερίδα τών πολιτών.
'Η αναλυσις τών στοιχείων που
παρουσίασε χθές ή ΕΛΣΤΑΤ ὁδηγεῖ σέ ζοφερα σεναρια για τό μέλλον. Τό ποσοστό ανεργίας είναι
πλέον Ζ3,1% (τό υψηλότερο στήν
Ευρωπαίκή“Ενωση) καί ὁ αριθμός
τών ανέργων 1.112.075.ῦΕξ αυτών,
ώστόσο, οἱ μακροχρόνια ανεργοι
(αυτοί που αναζητουν από δώδεκα
μηνες καί ανω ἐργασία, ανεξαρτητα από τό ἐαν έχουν ἐργασθεῖ στό
παρελθόν), αποτελουν τό 7Ζ,Ζ%.
<Επτα στους δέκα <Έλληνες
δέν κατόρθωσαν κατα τό τελευταίο έτος να αποκατασταθουν
ἐπαγγελματικα.“Οσο ή αδυναμία
ευρέσεως ἐργασίας παρατείνεται χρονικα, τόσο πιό βαθιές ρίζες θα αποκτα. <Η έλλειψις γνώσεων καί δεξιοτήτων σχετικα μέ
καθε ἐπαγγελματικό τομέα, που
αποκτώνται μέσω τής καθημερινής ἐνασχολήσεως καί τριβής,
αποθαρρύνει τους υποψηφίους
ἐργοδότες από τό να ἐπιλέξουν
να προσλαβουν μακροχρόνια
ανέργους.
Ἀκόμα καί αν ή <Ελλας ἐπιστρέψει συντομα στήν αναπτυξη
καί στήν δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας, τήν τελευταία έξαετία έχουν μπεί οἱ βασεις ώστε ή
διαρθρωτική ανεργία να γίνει μόνιμη. Τό φαινόμενο, δηλαδή, όπου
υπαρχουν κενές θέσεις ἐργασίας οἱ ὁποῖες δέν μπορουν να καλυφθουν από ανέργους ἐπειδή υπαρχει αναντιστοιχία αναμεσα στα
προσόντα καί τίς γνώσεις τους καί
ἐκεῖνα που απαιτουνται για τήν καλυψη τών θέσεων.
“Ηδη στήν <Ισπανία, τήν χώρα μέ τό δευτερο μεγαλυτερο ποσοστό ανεργίας στήν ΕΕ (περίπου
4,5 έκατ. ανεργοι συνολικα), πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περίπου οἱ μισές έταιρεῖες που αναζητουν ἐργαζομένους στρέφονται
στό ἐξωτερικό, καθώς ή ἐγχώρια
αγορα δέν μπορεί να καλυψει τίς
απαιτησεις τους.
'Η κυβέρνησις του κ. Τσίπρα
ἐμφανίζεται αἰσιόδοξη για τήν
μικρή πτώση που έχει σημειώσει
έσχατως ή ανεργία, ἐνώ ή πραγματικότης, όπως ἐπισημαίνει ὁ
ΣΕΒ, είναι ότι ή μείωσις αυτή
είναι συγκυριακή, λόγω τών προσλήψεων στό Δημόσιο καί στόν
κλαδο του τουρισμοῦ κατα τήν
θερινή περίοδο. <Η διαρθρωτική ανεργία, καθώς φαίνεται, δέν
απασχολεῖ κανέναν.
Ύψηλες προσδοκίες
από Μητσοτακη στήν ΔΕΘ
Πυρετώδης προετοιμασία στα ήγετιπα πλιμαπια τής ΝΔ
ΔΙΑΧΥΤ0 είναι τό κλίμα αναμονής, όχι μόνον στους ὁπαδους
τής Κεντροδεξιας, αλλα στό συνολο τών πολιτών για τήν παρουσία καί τίς ανακοινώσεις του κ. Κ.
Μητσοτακη στή Θεσσαλονίκη,
μέ αφορμή τήν ΔΕΘ. <Η Έλλαδα,
στήν παρουσα πλέον φαση, δείχνει σέ πλήρες αδιέξοδο οἱκονομικα, πολιτικα, κοινωνικα, ακόμη καί θεσμικα. 'Η συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτητων Ἑλλήνων έχει απωλέσει καθε περιθώριο
να δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις
αλλα καί τα προαπαιτουμενα για
μια «ἐπανεκκίνηση» τής<Ελλαδος.
Κατι προβλέψιμο, αφου καί τα δυο
κόμματα τασσονταν μέ απόλυτο
μνημονιακό πόλο. Καί από πέρυσι, όχι μόνον συμφώνησαν σέ ένα
μνημόνιο-«σκούπα», αλλα κλήθηκαν καί να τό υλοποιήσουν. <Η παρουσία του Πρωθυπουργου, κ. Τσίπρα, στήν Θεσσαλονίκη τό πιστοποίησε. Μπορεί ἐπικοινωνιακα, ή
καί στενα πολιτικα, να κινήθηκε
μέ ευστροφία καί ἐμπειρία, αλλα
ἐθνικα καί στρατη γικα για τήν χώρα απλώς ἐπιβεβαίωσε τήν αδυναμία του να αντιμετωπίσει τήν κατασταση «στασιμοχρεωκοπίας» στήν
ὁποία βρισκόμαστε.
<Υφίστανται ευλόγως υψηλές προσδοκίες από τήν παρουσία
του Προέδρου τής ΝΔ στήν ΔΕΘ.
αλλα καί τήν υποχρέωση, ὁ ἐπί κεφαλής τής Κεντροδ εξιας μιλώντας
τόσο πρός τίς παραγωγικές ταςεις,
όσο καί πρός τους δη μοσιογραφους, κατα τήν διαρκεια τής συνεντευξεως Τυπου, να παρουσιασει
ένα «βιώσιμο» καί σχετικα όλοκλη ρωμένο πλανο."Οχι μια συρραφή υποσχέσεων που όλοι θα θεωρήσουν ἐξ αρχής ανέφικτη. Άλλα
μια στέρεη δομή συγκροτήσεως
τής ἑπόμενης °Ελλαδος."Οχι στενα δημοσιονομικής ή λογιστικής,
αλλα ὁλιστικής καί δημιουργικής.
Δικαιολογη μένη λοιπόν ή πυρετώδης προετοιμασία που προηγήθηκε τής σημερινής ήμέρας από τα
ήγετικα καί τεχνοκρατικα κλιμα
Ζ τρόπο στόν ἐπωνομαζόμενο αντι- °Εκεῖ όπου θα έχει τήν ευχέρεια, κια τής Κεντροδεξιας.
Σ ί Τ” < ί
ημερα ης ημερας
'Μ 5 Ο ~ | ~
Μ 'ΤΜ
ΜΜΜ οἱ «ω Αφ υψηλου, στο λεωφορειο
σμοί» τήν εξαγγελία του
Πρωθυπουργου για«ιτα- ΜΜΜϋΜ ΜΜ”_“ΜΜ ωωΜΜω ΜΜΜ.
γωμα» τών ληειπρόθε- ωψΜωοΜ ΜΜΜ 'ΜΜήΜῶΜ ΜΜΜΜ”
σμωνὁΦ81λῶν σέ ΟΑΕΕ ΜΤ6ωὡ ΜωψΜἡω Μή ῆΜ“Μ ΜΜΜΜψ
κσίΕΤΑΑ. Μ· μωωωΜ ω-ωωψΜ ὡἈώψΜΜΝΜ ωωλΜΜΜ
Μπα Μ ΜΜΜΜ“Μ μΜωωΜωή ωΜΜΜα
Μι· ωΜωΜΜΜω ΜωΜαΜ ΜωΜΜΜπ υψώσωΜβΜ ΜωΜωψ· ΜΜΜΝΜ “ϋΜ”
'Επεισόδια, εξεγέρσεις ΜὐΜ.Μ-ῆ Με ΜΜΜ Η η· Με·
καί αντιδράσεις συνθέ- αωωωωΜΜ ΜωωοΜΜ ΜΜΜ* ΜΜυΜ-Μῆ
τουν τήν αδιέξοδη κατα- Μὴ·ΜΜ~Μ η Με” Μ ω ΜΜΜ ω
σταση τοῦ μετσνσστευ- Με. ΜΜΜΜ$ ΜΜΜ-ΜΒΜ Μ Μ"
Μω- Μ· ήΜώΜΜωΜ ΜΜΜ ω - Μ-“ῳΜπ
_ αωΜΜω·Μ ΜΜΜ-ΜΜΜ Μ ΜΜΜ' ὴΜ '
ΜΜΜ ωωα_ΜΜω ωΜωωΜΜ ΜΜΜ” 
θα ΜΜΜΜΜΜ ω ΤὐΜὡΜΜΜ
"δισιτέρως όποκσλυπτι- ΜωΜωΜΜ Μω-κ. ωω·Μ .'·"ΜΜ"
κες οί συνομιλίες τών ΜΜΜ "Μ-ΜψΜ
δυο νεαρών που ιτραγ- "”ΜΜ”ΜΜ ἡΜ”ηΜἡ
μσΤοΠοίησσν ἐΠιθέσεις ΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜ· ΜΜΜΜ
στήν Γερμανία είς τό Μω_ ΜΜῆΜω ·“Η“*ωψω
όνομστοῦ|8|8_ ως ΜΜΆ”ὡΜ ΜΜΜΜΜ ω*ωωωψ ΜΝΜΜ”
ΜωΜωωω ΜΜῶΜΜ ωΜω Μ*ωΜα
ω ωκΜωωπω ω Με» ΜΜΜήΜΜ
38 θα ΜΜΜάΜ ΜὴΜωωω ψτΜω ή τό
|| ωΜΜΜήΜά ΜωιΜωψΜ ·ϋΜὡΜ
ο Η" Ιοιι5ι
χΜε ών
Α' Τ0Μ0
θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
του «Γέρου
του Μόρια»
όπως κυκλοφόρησαν
στήν πρώτη τους
έκδοση τό 1846
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 17.09
Τα απομνημόνεύματα
Ο Τά πρῶτα ρομποτικά ταξί κυκλοφορούν
στούς δρόμους του Πίτσμπουργκ. Τό εΎχείρημα είναι αρκετά δύσκολο,
δεδομένου ότι τό όδικό
δίκτυο τής αμερικανικής
αυτής μεγαλουπόλεως
είναι δαιδαλῶδες καί πεπαλαιωμένο, Μ βρίθει
καί ανωφερειῶν. Παρ' όλα
ταύτα, ή έταιρεία πού
λανσάρει τά ταξί χωρίς
οδηγό υποστηρίζει ότι οί
αυτοματισμοί τούς ὁποίους έχει είσαγάγει θά βοηθήσουν στην μείωση τῆς
ΜοΦορΜῆς Μωρήσεως στήν πόλη καί θά
καταστήσουν τήν μεταφορά των κατοίκων πολύ πιό προσιτή καί γρήκορη'
·ΣυνελήΦθη γιά Με πιγανητές πατάτες σέ έστιατόριο του Μαίρυλαντ
των ΗΠΑ. Ἐπρόκειτο γιά
μία γυναίκα πού τίς έφαγε
από τό πιάτο αγνώστου
σέ αυτήν αστυνομικού. Ό
τελευταίος θεώρησε ότι ή
γυναίκα του έπιασε κουβέντα γιά νά αποσπάσει
νήτου σέ απόσταση 176
έτῶν φωτός από τήν Γ ή
κατέγραψαν 7άπωνες
έπιστήμονες πού έχουν
έγκαταστήσει τό τηλεσκόπιό τους στήν Χιλή.
Οί αστρονόμοι έκτιμοι7ν
ότι πρόκειται γιά «παγωμένο γίγαντα», παρόμοιο μέ τόν Ουρανό καί
τόν Ποσειδώνα του δικού μας ήλιακοι7 συστήματος. Άλλωστε, τό μεγεθός του υπολογίζεται ότι
είναι παρόμοιο μέ αυτό
του Ποσειδώνος. Ό νέος
πλανήτης ευρίσκεται πολύ κοντά στό αστρο 'ΓΨ
“Υδρα έναν από τούς νεωτερους ήλιους κοντά
στήν Γ ή.
Ο Τό ναυάγιο του πλοίου «ΤεΠ·οτ» τής βρεταννικής ἐπιστημονικής αποστολής στήν Ἀρκτική,
πού έξηφανίσθη τό 1846,
ένετοπίσθη πρίν από λίγες ήμέρες από Καναδούς έρευνητές σέ κόλπο
τής νήσου του Βασιλέως Γουλιέλμου. Τό ναυάγιο εύρέθη σέ βάθος 24 μέ
τρων πολύ κοντά στό σημεία στό οποίο εᾶε εύρεθεί
τό έτερο πλοίο τής αποστολ ή ς. Τό «Ετεὺυ5».
Στά δύο πλοία έπέβαινε έπιστημονική αποστολή μέ έπί κεφαλής τόν
σέρ Τζων Φράνκλιν, πού
χαρτογραφοι7σε τό λεγό
τήν προσοχή Του καί Τήν μενο «βορειοδυτικό πέουνελαβε αμέσωΞ κά Κλο- ρασμα». Τά πλοία είχαν
πή. Στόν σχετικό φάκελλο αποπλεύσει στίς 19 Ματής αστυνομίας τό συμβάν ίου 1845 καί έξηφανίσθηκατεχωρίσθη μέ απόλυτη σαν λίγους μήνες μετά σέ
ακρίβεια ώ; «κλοπή τριων συνθήκες δριμυτάτου ψύτηγανητῶν πατατῶν». χους καί κακοκαιρίας, χω
ρίς νά γίνει γνωστό τίπο· Τίς πρῶτες ένδείξεις τής τε για τήν τύχη τους έπί
δημιουργίας νέου πλα- περίπου 170 χρόνια.
| | 9|
Διαβαστε τα αρθρα
«Ό νεος σουλτανος»
Σαράντοςι Καργά%ος (σελ. 3)
«ΝΠΠ10Π18 οΙευευε»
Κώστας Χριστίδης (σελ. 8)