Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεπ@οτεπετ.ετ
Δ|ΑΓ]ΑΡΤΥΡ|Α ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Τετ σ τετ δασκάλων με
τον υπουργό Παιδείας
ΘΑΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Οικονομική ενίσχυση 5,5 εκ.
ευρώ γισ τους πληγέντες
από θεομηνίες δήμους
Σελ. 4
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕ “ΤΕ ΜΗ ΠΡ-Π'ΣικΑΕΑ
Αιχμές Ρεντσι
προς Βερολίνο
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΤ|ΔΡΟΥΝ Ο' ΜΠΟΤΕΣ ΣΤ|Σ ΕΞΑΓΓΕΛ|ΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Μι· . η.. ..-.
Κ >ϋωΜῳκ<τ › ..ΡΜ η  _
_._ω 4 Ο ΜΡ;
ΠΑ των ΥΠΟΘΕΣΗ τογ ΚΕΕ/Μιλώ Θεση
ἶ χ  
ω @ιι
:πεί τί η
Αναταρό€εις
Τριγμούς στη ναυτιλιακή αγορά
φέρνει η κατάρρευση της έΒδομης
μεγαλύτερης παγκοσμίως δύναμης
στη ναυτιλιακή Βιομηκανία εμπορευματοκιΟωτίων.
Σε ελληνικό "Χέρια" πουλήθηκαν
δύο πλοία της - υπό κατάρρευσης νοτιοκορεότικπς ναυτιλιακής εταιρείας Ηαημη 8|ήρρίης θα Μό, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου
Ποιηση. Η εταιρεία, η οποία υπέδαλε
αίτημα προστασίας από τους πιστωτές
της στις 31 Αυγούστου, ξεκίνησε τη
διαδικασία πώλησης διάφορων περιουσιακών της στοιχείων.
Σε πρώτη φάω καταφερε να "ξεφορτωθεί" τρία πλοία. εκ των οποίων
τα δύο αγορόατηκαν από 'Ελληνες
εφοπλιστές. Το αντίτιμο που κατεδαλαν. παραμένει αγνωστο. Το "σωστο
τονί:ει ότι η Ηαη1ίη προτίθεται να
προχωρήσει στην πώληση ακόμη δύο
πλοίων, αξίας 18 - 22 εκατ. δολαρίων. "Οι αγοραστές μπορούν να υποδόλουν το ενδιαφέρον τους έως το τέλος της εΟδομόδας και την προσφορά τους έως το τέλος του μήνα" αναφέρει ναυτιλιακή πηγή. μιλώντας στο
αμερικανικό πρακτορείο.
Ο λογικα
Έρευνα των Εισογγελέων στο γραφειο
της συζύγου του Γιαννη Στουρνέιρσ
Β'ΒΛ|ΟΠΩΛΕ'Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
·` ιτι 
7 ιὶ;
. 7 γ
'α' έ
= “ ' Ετ
“ τ Ρ ΞΣΞῇ  '