Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Άγρια σύγκρουση για την Τράπεζα Αττικής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ της
Ελλαδος αηέρριιμε
τη διοίκηση ηου είχε
Προτείνει η κυβέρνηση,
ενώ ηαγώνει τη χορήγηση
νέων δανείων με βαση
ηόρισμα - σοκ για τον
τρόησ λειτουργίας της
ΔΓ ΓΔ
ΣΤΑ ΑΚΡΑ Ο' ΣΧΕΣΕ|Σ Στογι=ΝΑρΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αγρια σύγκρουση
για την Τραηεζα Αττική5
ΕΦ0Δ0Σ εισαγγελέων
στα γραφείο της συζυγου Πουρνάρα για
συμβαση ηου είχε με το
ΚΕΕΛΠΝΟ. «Πραγματικός στόχος του ελέγχου
ο σύζυγός μου», δηλώνει
η Λίνα Νικολσησυλου
ί   ;`:»:ω..髦ὶι μ: ιι Μ ι
  ΜΕΓΑΛΑ Πλ|ΧΝ|Δ|λ
Σε ΜΜΜ, |ΤΜ|Λ
έ ΥΠ0ΣΧ0ΝΤλ| και",
ιΜγ·“ ... ........... ο·
Παρασκευή Ί6 Σεητεμβρ[συ 2016 - Αριθμός φύλλου 14985 - Τιμη 1,30 € - ΜΜΜ.ε|εΠ|·"σ=€γμσε.ε'
κΕιόὁἑέὁΗγΜβἐη
του.τι 1988 στο ΜΑ
Ο ὁ ·+ ·
Χ- ' . «ΡιΣκΑΡΕ| την τραχ τ ¦ ,
._ . ηεζικη ευσταθεια»,
ι · διαρρέει το Μαξίμου,
τηλεφώνημα στηριξης αηό ΕΚΤ ηρος
Στουρναρα
ιιιιιιι 8-9
Σ0|'0Ν0Σ ΠΕΡΝλΕ|... ΤΕΜΕΣ Μ το" ΣΥΡ|ΖΛ
ΤΣ|ΠΡΑ ΠΑ
ΠΛΓΩΜΛ ΧΡΕΩΝ
Πτυχίο γ `  η,  Χ ι
ξένων γῆωσσών / μ· ,η ι' Ν  
με ηῆεκτρονικές β ` ἑἔ“ὶ Μ η  ι  · Η   
 α:__Σεε ω, Μ, :515 γ, 7  "' “Γνωστός" Ο δράστης
Π η““ “77 ο της εηίθεσης κατά Ι
 1' _  ι κιτ η Η χοΡΑ χΡΕιΑΖετΑι ΜετΑΡΡγσΜιΣτΗ ηΡΩογησγΡτσ ΜΜΜ 12 Ξ'0'κ"τ" Τροχα'ας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα