Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κοντά στη χρυσή τομή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηεἴτοΙΠΡ0Π1άΒτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 15 ΣεΠτεμβρίου 2016 | τιμη: 1,30 €
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.161
Ηοηεαητο
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜοΝεΑΝτο Ε
ΣΦ||ΤΕ| Ο ΚΑΟ|ΟΣ
|'|Α ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΚΕΤΟ Α|ΑΣΩΣ|·|Σ
Η Κλύας "οτ
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ
σήμερα στη Ν
Φρένο στη μετατροπή του ΕΤΕΑΝ
σε αναπτυξιακό ταμείο
«Φρένο» στο προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για
την αναβαθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε αναπτυξιακό
ταμείο έθεσαν χθες οι επικεφαλής των θεσμών.
Στη συναντηση του κουαρτέτου με τον υπουργό
Γιώργο Σταθακη οι δανειστές προέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τη μετατροπή του ΕΤΕΑΝ σε
«τύποις» αναπτυξιακή τραπεζα, αποδεχόμενοι
μόνο παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ευελιξία
του Ταμείου. >4 - 5
Πειραιώς: Εκκίνηση της διαδικασίας
πώλησης των μετοχών της ΠΜ!
Τουλαχιστον 90 εκατ. ευρώ θα πρέπει να αναμένει,
σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων της ακτοπλοίας, να
εισπράξει η Τράπεζα Πειραιώς από τον διαγωνισμό
πώλησης του 40,44% των μετοχών της Ηε||εηίε
5εαννεγ5¦ που προκήρυξε χθες. >Τ Τ
Ταύτιση θέσεων Νητσοτόκη
-επιχειρηματιών Β. Ελλαδος
Ευήκοα ώτα για το προβάδισμα που πρέπει να
έχουν οι δεσμευτικές επενδύσεις έναντι του τιμήματος στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ και για
την αναγκη επιτυχούς ολοκλήρωσης της πώλησης
βρήκαν¦ σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», οι
παραγώγικοί φορείς της Βόρειας Ελλαδας απο τον
πρόεδρο της Ν.Δ., Κυριάκο ΜητσοτάκηΙ όπως και
για την αναγκη προτεραιότητας στη διευθέτηση των
προβλημάτων με τις χρήσεις γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό προκειμένου να διευκολυνθούν οι
επενδύσεις είτε σε βιομηχανία-μεταποίηση είτε
στον τομέα του τουρισμού. >θ
Ευιοοαηκ
Ενισχύει τις μικρομεσαίες
με 40 εκατ. ευρώ μέσω ΕΤΕπ
Συμφωνία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
υπέγραψε η Πτώση
για την παροχή 40
εκατ. ευρώ με σκοπό τη
στήριξη σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και εταιρειών μεσαίας
κεφαλαιοποίησης που
έχουν την έδρα τους ή
δραστηριοποιούνται
στην Ελλαδα. >Τ 2
Φωκιων Καραβίας.
διευθύνων
σύμβουλος
της Πτώση.
ΟΑΕΕ: ΝΕΤ' ΕΝΠΟΑ|ΩΝ Ο|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ |'|Α 4 ΣΤΟΥΣ Τ Ο >6
[θεσμού Αισισδσξεί η κυ βέ ρνηση ότι θα υηάρξει συμφωνία για τα δύο φο ρσ-νσμσσχέδια
Κοντά στη Χρυ ση τομή
Κινησεις σύγκλισης για ακατάσΧετσ λογαριασμό - κρυμμένα εισοδήματα
Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μέσα στις ΠερίΠσυ
36 ώρες Που αΠομένουν μέχρι να αΠοΧωρΠσσυν οι
εΠικεφαλΠς των θεσμών αΠό μιν Αθηνα θα βρεθεί
συμβιβαστι1ώ λύση, ώστε να κατατεθούν τα δύο φορολογικά νομοσχέδια στη Βουλη ακόμη και μέσα
στην εΠόμενΠ εβδομάδα, επικρατούσε στο οικονομικό
εΠιτελείο μετά και τον Χθεσινό γύρο συνανηί1σεών
και Παρά μιν @νησι στάση των εκΠρσσώΠων των
δανειστών ως Προς Πι βιωσιμότητα των εΠιχειρησεων.
Πληροφορίες θέλουν τις δύο
Πλευ ρές να συγκλίνουν στο
ΣτοΧ05 ότι: ' ΑκατάσΧετο θα είναι ΠεΠ καταθεσΠ ρίΠου τσ 30%-40% του υΠολσίτων δύο ν|σΧ Που των τραΠεζικών λογα ριαστη Βουλή σμών Που διατηρούν οι εΠιων επόμενΠ ΧειρΠσεις, έτσι ώστε ακόμη
εβδομάδα και αν έχουν οφειλές σε εφο
ρία, ασφαλιστικό ταμεία και
τράΠεζες να μην κινδυνεύουν
με «ξαφνικό θάνατο». ' Για την οικειοθελΠ αΠοκάλυψη
των εισοδημάτων Προτείνεται κλιμακωτά φορολόγηση
με συντελεστές Που θα φτάνουν έως και το 30%. Η
κλιμακωτΠ φορολόγηση θα είναι αντίστροφα ΠροοδευτικΠ, ωστε να δημιουργηθεί κίνητρο σε όσους
θέλουν να «νομιμσΠοιΠσσυν» μεγάλα Ποσά. >4 - 5
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
πρόεδρος της Κομισιόν
Τόλμησε μόνο το μισό
βήμα για την Ευρωπη
' Άσκησε έντονη κριτική
για τη σημερινή εικόνα της Ευρώπης
' Δα έκανε την υπέρβαση ζητώντας
χαλαρωση του Συμφώνου Σταθερότητας
Αιηλασίασε τη χρονική διύρκεια και τους πόρους
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
[κουαρτέτο] Στο τραΠέζι θα βρεθούν σΠμε ρα τα «κόκκινα» δάνεια και η αλλαγη του νόμου Δένδια
Πολύωρο σταση τοπ για τις τράΠεζες
Αρχές Οκτωβρίου οι Πρώτες άδειες σε εταιρείες διαχείρισης δανείων
[Κομισιόν - τηλεπικοινωνίες]
Δεκαετές
Πλάνο μαζικών
εΠενδύσεων
Σχέδιο μαζικών εΠενδύσεων στις τηλεΠικοινωνίες
τα εΠόμενα 10 Χρόνια, το οΠοίο θα μΠορσύσε να
αυξΠσει τσ κοινοτικό ΑΕΠ κατά 900 δισ. ευρώ και
να δημιουργηθούν 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας, Πρότεινε
Χθες η Ευ ρωΠαῖκη ΕΠιτρσΠΠ. Το σχέδιο δόθηκε ση·1
δημοσιότητα με αφορμη τη ΧθεσινΠ Παρουσίαση
αΠό τον Πρόεδρο Γιούνκερ στην Ευ ρωβσυλΠ των
Πρωτοβουλιών της ΕΠιτροΠΠς για τους εΠόμενους
12 μηνες. >10
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΣΤ|·|Ν Κ|ΝΑ |'|Α
ΤΟ ΕΑΑ|·|Ν|ΚΟ
ΕΠ|ΧΕ|ΡΕ|Ν
ΜΜΜΜἑφωΜ
ΜΜπΚΜςΜ
μόύνότιαπότελείτοε-εμπόριο,
καισυγιωφιμέναπσυνεργασία
μεπιμενσλΜετσΜπΜκτρανικούεμπορίου.ωνΑ|ίΜ,
οιίΕλλπνεςεπΜρημσύες
ΑΕ" - (ΝΕΟ
Τ| ΠΡΟΒΑΕΠΕ|
ΤΟ ΝΝ|·|Ρ|ΟΝ|Ο
ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΝΕ ΤΟΥΣ Κ|ΝΕΖΟΥΣ
[χρηματοδοτήσεις]
Την άνοιξη
η ένταξη
του Πηης1Πεε
στο ΕΣΠΑ
Την άνοιξη του 201 7 αναμένεται
να δημοσιευτεί η Προκηρυξη
για το Πρόγραμμα στάριξης του
ΠειηςΙΠεε, στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
η Προετοιμασία του οΠοίσυ, σύμφωνα με Πληροφορίες τΠς «Ν»,
μτΠ5κε στην τελυ<Π ευθεία, έΠειτα
αΠό Πολύμηνη διαβούλευση της
αγοράς με την κυβέρνηση. >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα