Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ο ΓΡ|ΦΠΣ Με ΤΟΝ
ΓιΑκ0ΥΜΑκΗ 'ΜΥ
«Β^Ε"Ε|» Η ΑΕΚ
Ποιος ειναισ22χρσνσω1)σρΠωιιξχειιιιιε;ιτιΠσ
τωρα στο στόχαστρο της “Ενωσιις»
Τα τρικ που σκέφτεται
για την ενδεκαδα του
«ΦΤ|ΛΓΜΕΝΠ'»
ΠΠΝ ΠΔΠ ΠΑ
ΓΛΕΝΤ| ΜΕ ΑΓΙΑΞ
Τι οσων ιι:.ιιιὡ:;ρει στων:
των ιι( Σιραμιιισσ~.“ι και
ΖιΛιιΠ;ρισ Σω. Δ
Τουλάχιστον
ένα γκολ
ανα ματς
ποτιιχαινει 7 ἔηνὅἶ8ἔἔνἙΒἔ
παντα . ' ες Προταοει
ΜΜΕ... Δ Η 7-  _, .,  Η τι ς δ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ· >
“αν       ·· ΜΜΜ ογεΦΑ| Μ'έδιωξ" οι
 “. ο ΠΡΔτΜΔτικοΣ Φσβορίένινε ΠΑΜΕ' ΜΒΑ. Πλω ο νέα “ΜΜΜ ΠΜ
Υ 9 β (   Ο Ποντελιδης   Πο οι ειδήσεις ιιοα,έβγαλε
·: ΠΛΝΑΘΗΝΑ|κ0Υ για τον Πάγκο ο ΣΥΝΑΓΕΡΜ0Σ τα «στηρένα» ως Ολλανδο“ς