Πρωτοσέλιδο Espresso: Κάθε μέρα αίσχη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ο ΜΜΜ 1
“ω σ· Νήσων Δ  ' ';ζἶ; ».
; ΓΔ Γχ_¦ Δ 'ο. στον ΜΜΜ
 ΜΜΜ ΠΔ Τ|·|Ν ΚΟΥΚΛΑ ΦΒ|'|'|·|ΤΡ|Λ Τ|·|Σ ΑΣΟΕΕ
 έχε: σώσε: σσσ£Ισ ποσο οσο πο 27 Λσσοοστοσ - Η σσσσ£τοχσ τα (το 2οΜΙ σε σσΜΙσπΙσ
Ο μσσμπσς-Χσνομπσλ είχε σχέση με τσσβεστί, ο Φίλος τοσ εκδοδὁτσν σε σνδσες
_ Ξ Ο
' γ . · · ' *χ γ
 'Ϊ Ζ ν Ι ' , ' _ 'η
¦ 7 γ. Η _- Ι ||
η Ό κ // “ Ἡ· | Β Ι ι Μ 7 ' 7 7 . Π Μέ Δ ¦- .7 · `:' < Μ | χ 1 Η
¦_ 7 >7· > η -'.ἶ· 'Δ #_ ν
ο Ι | _ `
. | ΜΠΡΒΣ|Ά Π" Μ||(Ρ|·|'"  1 '
··· χ ο
φ ο Ρ Δ;; Ψ ζ; Έ Μο ;] Ψ Η;  ο ο]
η ' .ο Κόκκινοε Νιώσε [ΠΜ] ο Δ ' Η ΜΝ" ΜΒΜ
Ρ το σε ξενοδοΧεἰο σοι Ι ¦ ι ¦ σπονὑμοο8
Δ  στο Μο" Αττ1κ1ὶ8 7 . Με κσΙ8ΗιψΙι8
 »ο  :,- ΜΜΜ | Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα