Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
κση πολυ του· γεννιέται
στην ιιηασκεηκίι τικ και
πεσει πι στηριειι του κόπου.
| Μικρό:
ΓραφειοΠΑΝΟΣΛΟΥΠΟΣ ·ω.2 Οί  
. ο ·
_ Επιιοιιιιιιιειι νδ·  ΟΤΟΕ... ΟΣΟΝ"
η· ΜΜΜ ΜΜΜ: 3  “Μ.ι:κ::::Μ
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ ·Σελ. 32 “ ` ρῖο πιο πιθανό να μπει για Ηρακλή,
με το σκεπτικό να μην Με"
το παραμικρό ρίσκο ενόσο· Καραϊσκόκη
Α0Λιπικιι
' ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΟΑΗΤΡ|Α ΕΥΡΩΠΗΣ. ΤΣΣΚΑ, ΝΑ ΠΑΡΕ' ΑΝΑΣΑ. ΜΜΜ
ΣΤ'Σ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ (84-90) Κ' ΕΔΕ|ΞΕ ΟΤ' ΚΑΤ' ΣΠΟΥΔΑ|Ο ΧΤ|ΖΕΤΑ| ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
 Ώ Ο Σουπερ εμφάνιση για να παραμείνει στιιν ομαδα. από τον εντυπωσιακό Αυτο 02η.. 8ρ.)
18 = σε το λεπτα! · Αρχηγόε με τα όλα του. ο Ντούσαν Σόκοτα με 20 πόντου8. μεγόλο μασ
οι;; από Ουκιτ8 ποπ.. τι ασίστ) και Μαυροειόη 02η.)
 7η_~ .
ι :ΠΕ ι Ι·|ιΙΠ··ι|
ιι Ι·8ἶ¦ι [Π[·¦ιιιι |ῖ·ι' ¦·ι· ι 馦··]
τη ' ο: 
ΞΕίΙΞ¦ ' › . 'κι
ΜΝ· Ξ Μ“Αηω Σ;
Σαρωσε τα βραβεία ο Πορτογόλο8 «κί||ει·». που ΜνΡ τηε :Με “πωπω Δ
Β' _ 8: Η · σε κ Με
ενω η «οβίόα» του απέναντι στην Ξάνθη, ψηφίστηκε ωε το ομορφότερο γκολ
Με· “Ρεμ'έρα8! ο «Ξεκίνησα Με, αλλά θέλω κι αλλα»· σχολίασε 4 · - · < = ὰ
ΤΜ . ἡ 7 ί γ ζ:ἶ Ϊ ί Σ ν η .__~
Συγκυπιιιιιριιι στον Σέυεοιν
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε συγχαρητηρια επιστολη στο `
νέα πρόεδρο τηε ΠΕΕΑ · «οι μνηιιεε μπε είναι
παντα στη γη των προγόνων Με». το συγκινητικό
μηνυμα τη8 άΕνωση8» για τη «μαυρη» επέτειο
ΙΠ8 Γενοκτονίαε των Ελλήνων τηε Μικροε Ασίαε
' «Χρυσοί» όποιες!
7 ΣΤΟ ΨΝΛΟΤΕΡΟ Σω' ΤΟΥ ΒΑθΡΟΥ,
 Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
Ο ' ΣΕ 'ΤΑΓΚΟ ΝΑ' Ο ΣΕ ΤΖΟΝ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
ΣΤ Η ΣΦΑ'ΡΟΒΟΛ|Α Ρ53