Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ζ _ Π, β-  ”  ,ζἔΧ, ¦ Η . _ . Ο
 ~ “· ε? “εκ ι  Δ'ΗΡΗΕ'ΗΣ
 ΜΝΗΜΗ18εεππΜΒΜΥΠΗΝ«ΜΑΜ»! 2  “Ο _ 3 . = κ Ἡ  .Ο _ _ Δ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΕΜ ΜΡΜΠΝἩ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΩΝ ΠΜ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪκοΝ Μ Η ΜΜΜ· υ.··ΜΜ τ- η· ι
~Ξ ι·· ε““·/ 4 ·]!1__1]:ἐ ζ)]]131_]1- 4 .τμ “τ
ΦΑΣΗ ΜΜΜ ΜΜΜ [ΕΛΜΕ τ
ι6ῖι'7
22.05 ωνΕ: ΝΝνν.ιΕοΡοκοΒ.σπ δ
Π'ΣΤΗ- -ΠΑΒΒΣ-  'ῦ
ή' τΝκολοΠΑΝΝΗΣ .
Χ ' 'ΗΒΗ' Πανε |
πχ "' 7 γ
. . (ι Κ· · ·
/ ο - 2 ` '
χ Γή χ »_
· . ¦' . 
Χ · κ -_ Ι Χ
' > Π ¦ 4
· ε · ,_ · . > Ι
. ./ χ· . “η ζ· ι . . χ _.χ Χ. . ·
- · κ ρ "ἴ __ .`
Ι . ι Ε ;
Ο ' Λ γ ε.` . ..-. .Ξ κ· τ.. - .
· · 7 ι ·- ¦ ϊ / _ δ Ι
.. . ` Ο
Ο - ` Χ Χ
. , , · ,
'. · › ·` · _ · ' Ι
· · _ , |- · · .. . · ·
` ν `·¦ κ Σ κ
Ι | : Τ Δ| `
, · `· Ω ¦' Δ
Χ > ν '
. κ ` Ι - '. · ¦ κ'
.. › ¦ χ
/' ' χ
`Κ/ :δ · Ρ
 ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚ'ΝΑ το ΤΡ|ΗΜΕΡΠ Γ|0ΡΤΗΣ
Ἡ ΧΑ' Τ'ΜΗΣ ΠΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ'ΑΜΑΝΤ|ΔΗ
ω έ - ._ ..ή Μάϊ” ΜΜΜ»
. Ξ ι  ξ `
 ,2¦_ἔἔ+ Ο “ Ι |_ Ξ£# ι
 Λ ΜΑ Ν  ο '8- ` ξ οΔΗΜΗϊΡκΣκοΜοΠΡΑωειτ|ΜοΒΑιΑ ΑΠΕΡΩΝω.3ομ.μ.›
_ ` Ἡ ΜΝ πωπωΑΣΤεΡιϊογ£γΡΜΑ'ίκογΜΜΜ
/ ή . /`<Χ ·` ῇ 'Υ “α χ
ΟΣΑ Ε|ΠΕ 0 ΦΡΑΓΚ|ΣΚ0Σ 
ΜΒΕΡΤΗΣ ΣΤΗ "ΜΑ
ΠΑ ΤΩΝ ΜΗΤΣ0
ΧΑ' ΤΠ ΜΕΓΑΛΗ!) ΤΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα