Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η "ΜΜΜ 'Ι ΜΗ”
Δω εοφ .ο αέρα :Μ Ζω ;α:1“¦¦# , Το] ΘΡΥΛΟΥ
κ! ) . _¦ ϊ. ` > · Ν
 Φοπκπτο ΜοποΜΜ    ; σοπκπῖπ ·:·Μ Η ΜΒΜ Ε ·θ 
ΜΜΜ πΑπογπΑ έ. - ` ΜΚ" ΜΜ με ν?
ΜΜ9ΜΜ ΜΜΜ. "ο _ Π""|0Υ ΜΜΜ Με ¦ › _
Μ.ΜσπΜρεω · 'Η ΝπΜεωΜ . °ε αήρ° ΔυνΜω1›ιληωμε ΜΙΝΙΜΟ Ιον Αρη σημα·
ωῷ“[email protected]=μ“    ε“ΧῷΜμεΜπήΜΙΜΜ ~  · κ°Μ°ς (18.00) στο ΣΕΦ · Δεν Θα παίξει ο Γιανγκ
ΒΑΣΙΛΗΣ
κΑΡΔΠΙΔΛΗΣ
“ Μ Ι
| / ' /·` 2' τ  / ,Χ Γ Γ Ι ί Ν Παιχν|διμε
ΑΡ.ΦγΛ.5541 ΠΕΜΠΤΗ15ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Υ 2016 ανάγνωση! 7
Με 600 οπαδούς
στο πλευρό του για
το αποψ·νο ματς
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Τ0 ΣΥΝ0ΗΜΑ Τ0Υ ΜΠΕΝΤ0 ΓΙΑ ΤΗΝ Α"0ΨΙΝΗ
(20:00. 0ΤΕ2) ΠΡΕΜΙΕΡΑ Με Π0ΥΝΓΚ Μ"0ΙΣ
@ΜΒ ΜΒΜ
Ω.·-“ .ωΞοῳ·:Ξ::
απλο αν:: 22.3
Σεέ8ΜςμεηΜΜΜοΝΜΜΜ
ΜΜωωοΜΜ
ο Μαμάκος!
Εαῳ.ω@αῷν
τον οδηγεί σε... ! 
αποστρατεία
Ο ΒρπΞΙλΙονο€ Θα
_ _ ΜοτελεσεικτΜο“ηρωτο
7; εμποὁι0“ γκ1τονΣουλεηΜν·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα