Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ρώσικη ρουλέτα για ένα κανάλι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σταν Εισαγγελία το μεταφρασμένο στα γερμανικα βούλευμα για τα 8ἰοιιιοιι8 
Η εαιοτροφἰι
Με Παιδεἰα8
Αν και σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι
ασπάζονται τι; αρχές και τις
¦ ;.ν __. _ . τ:_|ιιζ..1Ί: “ζ _1'|5Ἀ_|! -_' τ; Ι; .η η_Ικ'. Ε ΚΣ' »Δ'·¦4 .ι 'ἔ¦-.'··_|¦ιΊ ; '1' Ἡ, Ετ' ιζ..ι 3: |
Μ. ΚΟΤΤΑΚΗ): “εκανα το ΚῦθΠκ0ν μου ΚΑΙ δεν ΥΠοκριτικὲ8 αντιδραοει8 κατα
· · παραιτουμαι· λέει ο προεδρος του · ιιΜα ειμαστε ακομα ΜΜΜ" ΕΜ και ΠΜωων των γονεων στο.Ωραιοκαοτρο μου
ΜΪΟ8Ι γαμωτ0°“» του 5ου Δημοτικού, που έγινε στο- δεν θελουν ΠΡ00φ"γ88 ΡΠθΠτε8
Η ουσια του αιτήματος · τν κος των υπερπροοδευτικὡν. ·; ω για υγειονομικου8 λὁγ0ιΙ8
Οι σοβαρἑ8 καταγγελἱε8 για τα «Παιχνιδια» με το «τιοθεν ἑοχεο» του ΧΡ. Καλογρἰτοα
ἑνο820Ιβἀν .  ¦
Μβἰδ“5ΠΡ8ΠΜ 8 | " 
ΡΜ! Φον ΑΙΡΜ
ον και τυπικο το ασιηιβίβαοτο. :. τι
ΣτΠ Γεν Γραμματεἱα ΕνΙιμὲρωοιι8
το... μυαλαΚΙ για το βιντεο ααα το θρἰλερ
ΠΙ8 δαμοιιραοἰα8 για Π8 αδειε8
ΑΑΑΡΑΑΕ|(Τ0Σ Σφοδρο υιοθεου του ϊ
Ο |'ΕΑΡ|'|0Υ Παυλόπουλου στον 
ΠΑΣ ΕΑ.Σ'|'Α'|'.Ι 780φΙλ8λΜ8ΡΜΡ0 γ
Βόμβες Κομμένου απο το _ .Α
ΔΕθ.·Προοιιαθοὐοαν μετα _ _ Ι Δ μ β γ '- ' - Π ή ._ ·_ Η Η αποΚαλυψιι για τις δυο
πω"μΠ δ'ύγκωσΠ του ελ· " . ' ζ `7 .Μεγαλὲς`ἔιΥμὲς Ι 
αια;:αιἐΜα ·0ιπ“Ρενὲριει88 “ 
ρομωΜ,· Η 48 ῖ0“_· ' σολἔνίκΠ_ .ή9 τ Ε 
Φτώχεια και φιλοτιμο: Καστανα8 οτα Συρο βμαιτο 3.450 Ε και τα ααμἑδωοο