Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Απόκρυφο αγιορείτικο χειρόγραφο προφήτευσε το brexit!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΜΒ--·-= . .. |.·_- ή;;-_“·“_-瓦ΨζΎ _` _ _ἱ η _`- -|
_ · Ώ ' Σ Ϊ. ' 7 μ ” _ γ . " =ῆΠ ϊ] @39  :Η ο.” Λ έφη-τ τ Η) Μ :τ τ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ | τ τ .τ -η μ τ τ ΣεπτεΜΒρτογ έ`-Ε·^-“ὺκ Ἀἔ-ἐ “ _ τ? 7
· · ~ ·5° . · - ὲΞ=ῖ “. “-“ :ΕΟΔΠ%>ἰ“τ[email protected]Η;
- < · - τ 7 ή Ἡ ή! η' τ^ τ' ν -¦ Έ στο '
. - το ¦ .. ν
.380 Με  “ “ τΑΡ.ΦΥΜ0Υ ϊ! ^ Ι Μ τ] ἴ τ· Υ 721, 041.γττΩΝἔοΣ
. “_Μ)ωω ἔβ*ἔτεἐἔἔ:ὲ=ἐΜ.Κ 4 ·ι~'ιἴἔ:ιΙκ-:.;Λτ|Γω4Ή.
ε . , τ ~ - ·
ἩΜΗ_τεγΡΩ τς :βετ | Δ ΜΜΜ
Π  1 ο.. ως _-___| Η· 4· μ:=:ὶ ἱ;`^Η
· ΜΜΜ Μ ΜΟΗ
' 3- '“ Ο 9466 72
Ί . ..Δ Μ Ρ ι 
Ν _. Δ - ·· .
τα _Ό .πω
ο ? ... ΜΜΜ;
. ·"· Μ
_.; τ. ΜΜΜ'
Δ|'|0ΡΕ|Τ|Κ0
Ο ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΦΕΡΝΕ' "ΜΕΓΑΛΟ
ΑΜΜΟ" ΣΠΣ ΖΩΕΣ 
Γ|ΝΛΜΕ ΛΑΟΣ...
ΜΔ|(|·|ΔΩΝ!!!
'Ερέυνο γιο το μνημονισκο έτη 20τ0 - 2014:
Αύξηση κστσ 35 φορές στο σντ·ψσχωσικσ.
κστο 19 φορές στις ηρέμτσἩκές ουσίες κο·
κστο Η φορές στο σνττκοτσθλτπἩκο! ΜΣ8·Ζ2425
> Προβλέπει ήττα των Άγορ (σε), γενικό πόλεμο
Ο ΑΓΝΩΣΤΟ): ΠΟΛΕΜΟΣ | Ι Ι '
Μρ^Μ^Ν^Η . ΜΗΤΣΟΤΑκΗ στην Κωνσταντιν0υπολη και τττωση Του ΠΟΠΟ.