Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Κοράκια στην ενέργεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Η"
ΠΟΝΤ|Κ|
'σ ( › 
 ΕΒΔΟΜΑΔ|Α·Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ | ΣΑΤ·Ρ·κΗ |Α|'|0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.τοροητἱΚἰ.ετ ΜΜΜ 15 ΣεπτεΜ8Ρ·ογ 2016 χ ΜΑΜ 2€ ο. 1934
'(0 ρ @κ ω
στ ην ενε ργε ω
θεσμοί, ξένα Μα, εγχώρια οικονομικά ΜΜΜ Μ να ΜΜΜ ενεργειακά η· χώρα
ΘεΛοΥΜε ΜΑ Με τε
ΓεΡΗΑΝ|ΚΕΣ ΑΠ“ΖΜ92Ειε!
 ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ,
`° θΕΛΕι ΤΑ 15
θ ΠΡ“ΑΠΜοΥΜΕΜΑ
λ ΝΑ ΤΑΚΑψΜΒ
ΠΡο2ΦγΠκο Ρ 18
 ' ΜωΜΜ°α
ΜΡ' Μ'ΝΤ0Ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα