Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ξήλωσαν νύχτα τον βασικό μέτοχο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Η ΜΜΜ"
'ΤΖΟΠΥΝΣ...
ΧΤΥΠΑΕ| Γ|Α '
ΤΡ|Τ|·| ΦΟΡΑ
ΙΨ|;¦““:,Ζωι:“Σε Δ  :: ἔ!·ἔιῖ ¦_: ι:_ '
ΤΕΜΕΣ
Η ΠΑ Το ΑΣγΜΒιΒΑΣτο ΕΡΓΟΛΑΒΟγ - κΑΝΑΛΑΡΧ|·|
ΞιῖΠωσαν νύχτα
τσν Βασικό μέτσχσ!
«το ιιιιΒιιΖιιιιιι ιιτοιιιι» κ  έ ϊ _
σε κατασκευαστές να έχουν η
μέσα ενημέρωσης Θ ς / Ι· 9 η
7 7 .ω . η
Δ 'μΧ Η]
ΝΕΑΑΤ|(Αθ|Α Α|Τ0 ΤΡ0·|·|(Α Τ|Α ΤΑ ΚΟΜΜΑ Ε|Τ|ΧΕ|Ρ|ΤΜΑΤ|Α ΔΑΝΕ|Α
για τις δημόσιες συμβασεις
τον Αύγουστο ισοι·ιέδωσαν ό,τι
είχε αι·ιομείνει ααό το θεσμικό
Πλαίσιο μου αι·ιαγόρευε
ΣΞΛ|ΔΑ θ
ΠΡΩΤΗ ΟΕ!" ΧΑ' ΣΤΗ ΣΦΑ|ΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
ΤΡ|'|'0 ΧΡΥΣΟ
ΜΕΤΑΛΛ|0
σε Παρασῆυμτιιακσύς
για τον Μαμαῇσ!
· ΣΕΛ. 35
από τιΙν_ι·ιρῷιινἘ
του |γκῆέσιας 
- Μια
ΠΑΡΑ ΤΑ
ΤΡ|Α ΝΝ"ΜΝ|Α
ιο 53% ΤΟΥ Α Τ|
|ΤΑΕ| ΣΕ ΑΑΤ|Α
ΤΟΥ Α||ΜΣ|0
Ρ ΣΕΛ. 8
ι κΑτΑΓΓΕ
ταξι ιιΑι·ΑιΤΗθε"Τ°
ω. Μποντ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα