Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τριήμερη προθεσμίαRecognized text:
γ|@_€ . . .
“τιν-Ν   Σ ΙΑ νννννν_ιιήετι8ιαςμ·
|(ΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ')||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 1-1 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 69ο ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20340 - ΤΙΜΗ Ι. ἔΟ ΕΥΡΩ
Περιοχές με τις περισσοτερες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ
Η «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ0ΥΣΙΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Τ0Υ ΕΝΦΙΑ
Οι Ελλη εε διαθέτουν 33 εκατ δικαιὡ ατα ε ακίνητα "Με" "Μ Μ
Λ κή πισω 1.54'Ζ781502
ν | Ο | μ 9 ΚΣν:ρ.Νακεδσνιας 1.095.439 460.840.9ΟΟ
_ _ ρω 429.422 159.239.340
Μεγαλο ιδιοκτήτε5 Μ] χιλ. φορολογουμενοι <<Κροισοι›> οι ]Δ5 ΔΜςἔΜ ΜΝ Β3_880_589
Επτά στους δεκα Ελληνες ω- μστοδτκαίωμασεκόττοιοακίνη- βαση τις δηλώσεις του ΕΝοτΑ ττκ6Φ6ρο165000αερισώτεροτ ΠελοΜννήσω 362389 13675458
θέτουντουλωτστονέναεμηραγ- το εντος σχεδίου πόλης. Με Φέτος. πλήρωσαν συμπληρωμα- Φορολογουμενοι>σελ.8 Κρήτης 36208 16ῖ225-455
Αν Μακεῦ-· θράκης 349.108 116.711.827
Σε αναμονή τραιιεζες¦ οφειλετες
Ετττα ί11ηα5
στη μαχη για τα
«κοκκινα» δανεια
Ο Αποβαλλονται οι μέτοχοι των επιχειρήσεων που δεν θα συνεργασθουν
Ο Στο τραπ2 το «καιρεμα» των δανείων
και η μετοχοποίηση τωνχρεών › σελ. 3
τις .  
κι ασ ο υ _/
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
το" Μπλε
Μ¦κτκ·-ο·Μ·ι 02% α ΜΜωΩΜ · Μ
Σκληρή γραμμή αιιό τους δανειστές - Στην ατζέντα σήμερα τα εργασιακή
Τριημε ρα τιρσθεσμια
Σοβαρή εμτιλοκή στα νομοσχέδιο για το Πλαστικό
χρήμα και την ατιοκαλυψή αοήλωτων κεφαλαίων
° «Κόκκινη» καρ τα στο σκέδιο για ακα τασχε το λογα
ριασμό ειηΧειρήσεων
Ο «Οχι» στη χορήγηση «αμνη
στίας» για εμφανιση
κρυφών εισοδημάτων
Φ Στενεύουν τα Περτθωρια για συμφωνία
εως την Παρασκευή
Γ. Στουρνὁραε
Νεο ήνυμα
τη) τΕ για με
ιδιωτικοαοιήοει5
Ο Υφεση 0,896 του ΑΕΠ Φέτος, αλλά αναπτυξη 2.596
το 2017 «βλεπει» η ΤτΕ
ΜΗΝΥΜΑ στην κυβερνηση να προχωρήσουν γρήγορα οι ιδιωτικοποιήσεις. του
και στους δανειστές να μειώσουν τα
τιλεονάσματα. στελνει η ΤτΕ › σελ. 4
οινεες δταΦαΜες που ανέκυψαν μεταξύ ταβέρνηοης και δανειστών προκαλούν φόβους για καθυστέρηση στην
εκταμἰευση της δόσης. Το Χρονοδιαγραμμα Προέβλεηε συμφωνία έως την
Παρασκευη, όμως εμπλοκή σημειώθηκεΧθεςγιατανομοσΧέδιαηουαφορών
τον ακατασκετο λογαριασμό επιχειρησεων και τα κίνητρα για αποκάλυψη
αδήλωτων εισοδημάτων. «Κίτρινη»
καρτα έδωσεητρὁικα στην ταβέρνηση
και για τις καθυστερήσεις στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ > σελ. 4 - 5
Χορηγήσειε 490 εκατ.
Δανεια ααα
ΕΒΡΟ σε ΟΤΕ
αεροδρομια
·ΣτΜνπκέ<εΜΜι£πι
συμμετοΜ της Ευρωπαία
Τράπεζας Ανασ“ν·φῶΜπσ
Γ. Δραγασὁκηε
Οριοτι κή λυση
για το χρὲο5
μετα το 2Ο]Β
Ο «Παμε να διεκδικήσουμε
και να πετύχουμε τώρα
ο. τι καλύτερο μπορουμε»
κοιΝοττι>Ακττκο δανειο 339 εκατ. χορηγει στον ΟΤΕ η ΕΒΠΠ. ενώ θα κτηματοδοτήσει με 150 εκατ. ευρώ την αναβαθμιση των αεροδρομιων > σελ. 12
ΜΟΝΤΕΛΟ Εκουαδόρ που προβλεπει οριο
για το χρέος και τον δανεισμό στο
πλαισιο συνταγματικής αναθεώρησης.
προτεινει ο Ε Δραγασάκης > σελ. 6
ΣυμΦωνία με Κινέζους για νέα λιγντττκή μοναδα και)