Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· -- - _ - - ΣΤΟ... ΕΑ |ΙΑΙ°
Δβ0 · Ι· β· .ο :Ζωα 318 3· · Ξα쓦!/ἄ ~ 
 ' Δ Ϊ· · σοπκοΤο ΜοοοΙΜΕκ" ῖῖΓ·ἶ“;ῖ.1ε -» `ωγ:κΜἩ · ἶ 7 '
 =·,ΜΑΞΙΜΜκΙ /ΤΡΜογΜ .οΗκκ "Μ Τα' "^°···
ΜΜΕ αυγο-ές εεο·ρετΜςΜΜ - β γ.<'(ΙΝ'|Τ°Υ ° .ΕΠΑΡΑ"ΕΜΦθ"ΚΕ
ρ Ι 4 . Το... κοΡγΦΑΙοε
έ  “°"“ῦἐἩΐἄΜ εὅἔρἩἴἴἑ%ἔρΜ Ε κἔἐὅἶἔ° ΣΙΔΗΡ0Π0ΥΛ0Σ!
κύριος πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ,.
Αν εμείς είμαστε / _ · . ,-| Ν 
ενωμένο·.ω Ι ο · ο ρ· β · / Ρ 2 Τ 1 Τ .
ο· ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 Χ ωωΜΜωΜωΜ Ο επιλογες
θα ΔΡ. ΦΥΛ. 5540
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο Μ"ενΪ0ο 7
"ΦϊΜνμἑνΦς" ο) Μ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
Τ _ χ .
ΚΑΙ ΟΙ 10 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧ0Ι
ΜΜΜ ΨΝΙκοΣ
ΜΒΜ ς. ΓΙΟΥΤΣ0Σ
8% ΟΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΜΕ "ΑΤΛ"°
_ ¦, ρ γ" "  · ΕΝοογΣΙΑΣΜεΝοΣ Απο
ὰ' 9! Τῷ' “Ο ·. ο
·  ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΡ
Το... μπλοκἀκ· 0¦ ΕΜΠ.” @ΠἶΝΜ
ΤΜ ΜΠε"° στο... πιάτο!  ·
ο ΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΓΙΑ Το . _::, “ο . _ ; · 8; ΕΞ.
1ο ΜΑΤΣ ΣΤΗ ΒεΡΝΗ ' Το Β ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ο · 4, χ Η 
Σ . ϊ ρ η!!  Α|(ΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
_ ΕΔΩ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
· π ···_
' · · .._ ' .
· ἶ|Ψ '“ 
Σ -_μ
οι "μπέμπηδες"
ΤΗΣ ΤΙογΝΤκ
.. ο Τ Ε) Χ, · ;.ῖ."¦¦ ως Ο, · «ΠΕΡΗΦ^ΝοΙ ΓΙΑ
 Ϊ! ΕΞΙ Ν 'Π . >- ; -3' Γ ,ΠΔ 7·-;:?..
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα