Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΗΜ... σως!
Μμωικιι ιιιιιιι ιιιιιι ιιιν "ιιν·ιγιι¦ιιιι 'ιιιιινιιιιριιΜηιι ιιι·ι "ιη
ιιιιιι ιιιιιι'ιιικ› υιον ιι ΜΝ» Πι', )ιιιι'ιιιι. Η κιιιιιγ“ι›ιιι·.
ΝΠ' ΜΙιι.κιιι·ιι_ 'Η ΠΟΠΗ! 'ΜΗ Η' |(Ι|ι||'Ι
ι 'το ΣΔθ_ΒΛΤΟ·Σ·Τ|Σγ2θ:00
)ιιιι βαθμο και ιι Διιιιιιιριι Κομοκιωι σιιιν ) ιι›ιιιροβολιιι 
θ "Μ ιι ιιιιοι<ι κιιιι.κιηυι. ιιιν ιριιιι θι_ιιιι  (ΕΝ Σ »
 3 ΣεητεμΙ3ριου ?ΟΙῦ / Φωλλο "277 Ι2477) / ς Ι 30  Ι
ΑθΛΗ“ΠκΗ
ΠΠ" ΤΗ" "ΜΜΜ ΠΜ!"
'Μ' "ϊ ΜΜΜ!!
γ οα@Δλμειὁα εδειξε Πὡ3 γινεται»  
| ειΔ¦λΠ Μ οσο γκολ. το ένα τροἙερὸ Π 'ΠΑΝΕΛ ΜπιττοΡοΒιπ
ξἶσηε κοινο», «Μαγικο αΠογευμα
 λ Με στη νικη|την,Δἶ «Η (Μόδα έχε' όλω η 7- 
 τι5 ΠρουΠοθεσει5 τι γ 
 7 για να Παρει  ' 
το Πρωταθλημα»
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΔ|λΗΣ
Ί? ἔχει*ι ο
'ΕΠαθαν Πλακα οι συμΠαικτε8 του κξ£ον
αΠοθεωναν στα αΠοὁυτηρια · ΔΠιστευτο
κι ομω5 αληθινό! Αν εκμεταλλευονταν
Ἡ3 κλασικε5 ευκαιριε3, ο Μανταλοε
και ο Σιμοε5. θα μετραγε 4 ασίστ στο
Πρώτο του μακ, ο Αργεντινο5 6αἱμονα3
Τα εκανε ολα, Παραλίγο και να σκοραρει
· Εγγυηση ο Ουκρανοε,
σιγουρια οτι με τον Λεσκοτ στο 100%,
δεν θα Περναει... κουνουΠι¦ αΠο το κεντρο
ῖΠ8 «κιτρινομαυρη5» αμυνα5
Ετ·ς2ΒλΙθ στα ΗΜ «Μαλιστα» για ιι8γιιῆιι ιιιιιινιιιιιιι Ε"ὶ$°“=ΨΨ "ϊ
  ο. Χωρι5 Ντιξον, 'βανοβιτ5 και Μιλοσεβιτ5, εχασε στο νημα η' ς· '
ΜΠαΧαλο στο ›χ›θ_εσιγοὲΔ.Σ“ Παρουσια σεκαὁων φδυκῶίὡν Γ· (ΠΙΟ τη μεγαλη ΜακαμΠι (67-88) Ο Με «σκυλισια» αμυνα. ΜΤΒ" "Μ
'γιο-Ν ΠρολΠΠΠκ005 λον008- ενω εγινε γυρισε το -Μ στην τεταρτη Περιοὁο και εχασε τη νίκη ΜΥ" ΦΑΣΗ
. Ι Ο _. Ι Ι Ι
και τηλεφωνΠμα για βομβα¦ |κΞἐοΠοιΠσΠ γιςἑἔι5 διαιτησιε5 σε δυο σουτ · ΜΠροσΪΠρΠὁε5 ΒΠσ|λε|Πὁη8 ΤΗΣ|ΣωΑΡ|ΣΗΣ
Με Πρεμιερσε, την ωρα Που] Παθα, Παω, ε ¦ ¦ γ . , Τ0γ "ΡΜ
ΔημητροΠσυλ05 μΠαιΙνουν τ “ “ · και Ουιλιαμ8, Παρα Πολυ καλοε και ο ΛαρεντζακΠ5 (Μ_"ΜκΜΣ2_2)