Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· Δ  “  “ ι Το διπλό Τα·
, Ζ κ» · .: “ 1.80σΤοΛΜχ εν
κρυβε| Η Ξ: ζ ; > ·Μρπ με πΜΐΗπλ καιω"
κσΤμεἴαλπ ρδῖ | · .τ ϊ Δ 3.5(2.ω).ππ6ΤηνΣΜ ΗΜ
σε ΤσαρπΤρνἐ Αφ ¦ η · γ κ Ρ ,ζ Μ
· “ =  ΞΝθ; ΙΜ ολυμπΜΜΜΠΜΚΜΜΝ
“ · 2.70 Μπι η νίκη Τα·
~ ἈγΤπξστηΛε
ἔΞ1ἔ#ἔἔἑὲΌ%Ξ Τ Τ
κύριος πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ
Τα κεφαλ·α ΜΡΔΤΗΔΛΗΣ
Α _ · ¦ Ι Ϊ
μέσα. χωρίς 1 ρ › / _. ρ ` ρ Χ ' ' μ Για ολες · < ,
ανάσα πέη" 1 /]_[_/` Τις δουλειές 
τον Μαη! ΜΜΜ: ω· ε·ω·ω= ω. πω· μ '
ΣΕω ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο «ΜΟΗ». 7
ΔΡ. ΦΥ^. 5539 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Πήρε την μπάλα πρ" του!!! ΗΜ
Η£ΞΗτΗ:Η ι!” Η χ Ι  7 ~
 ·< · ΕΜ ·4πΤΜ“Μ““
ο / ~ › “ "Ἡ Η Δ Η
Ο Αποθέωση από τα _ “ Μ Α ° ΕΚΠΛΗΞΗ! 
αΦρ·καν·κα ΜΜΕ Φ ΜΙΜΑΖΕ1 ω·
'  ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ
Υ “` ΜΡ!" "ΠΠΚ"
 Τ _ 'Τα γπεΡ
'Η __ και τα Σω 5
“ κΑ"'Α των
ζ Ελβετών... 
ΤΡ0ΜΛΞΝ ΟΙ «ΣΥΜΜΑΧ0Ι»-θΛΜΛΣΛΝ ΟΙ'
ΛΤΛΣκοποΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα