Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
¦ιΥιιιιιωιἶ¦ Τ | χ λ |
 “   υπος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔμΔΔ
ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5085 ΜΕΛΟΣ τΗΣ Ε.ι.ιι.ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Ολοκληρωμένη
προσκυνηματική
περιήγηση στην
 ανατολική Χαλκιδική
ι για Κύπριους
χ εκπροσώπους
 τουριστικών γραφεἰών
Στα σχολεἱα η πολιτειακή
και πολιτική ηγεσἰα
Πρώτο κουδούνι=
Αναφορα
στην αρισ·τεἰα
Πρώτο <<Βἱ|(ε
Ρτιοπα|γ ΗοΕο|>>
στην Ελλαδα
το Ροττο £ατταε
· απο ·τον Πρόεδρο
θταπα Ποεοττἐ ·της Δημοκρατἰας 94
Ο Σύλλογος Εργαζομένων 0ΤΑ Χαλκιδικής
με αντιπροσώπεἰα Π0Ε- ΟΤΑ στον Δήμο Πολυγύρου
3 '* ο Η Χαλκιδική
> ι για 2η Με' στην
  >  εκθεση εναλλακτικού
Υγιἑστερα και πιο “  Ϊ _γ Αν τουρισμού ΤουτΝατυτ
=Ξἔζ2Τ:ο;::ἔἩΉἙΒ Δ '  2016 στο |`|τἰσελντορι!>›8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα