Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πούτιν & Ιβάν θέλουν βασιλιά!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
880 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ΠΜ) 4088
ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΡΔΗΝ ΤΑ ΓΕΩΝ“οΝΝΝΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΝ ΝΕΝοχΝ...
Γ Τόσο οι ΜΜΜ Συμζαίαι κυβερνώντες
και το 'βαθύ ΠΑΣΟΚ',
μαζί με τον °κααλτω
“. ΜΝ' δήμαρχο θεο·
. Μακης. όσο και οι
χ εκπρόσωποι της κα·
ν - _ Α ως και ΜΜΜ· - κής ΜΒΜ. αλλά και ο
4 . η . ἶΞ“
Το ΜΑσοΜεΝΑ    ·  
κΑπΑΒ·Δ·Α η Ι Ι(  “ 
Με Δε" ·° ΦΑΝΕΙ·
'ΜΑΝ "Α , ¦ “_“ 7 ¦ ' ΜΜΜ
| Ι “ ΗΜ ΑλλοζειριζΝσ το πολπικο κοιοΝονομκο συστημα στην
Η “ΜΜΜ ΜΜΜ . ο Ελλάδα ενώοΣοββίὁηςθέλυνο έσγορόσεικοιτονΑ|ρΜ
του Κομμένου