Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3350O • ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Στο δήµο Καισαριανής παραχωρήθηκε ο χώρος του Σκοπευτηρίου Του δίνεται για σαράντα έτη το σύνολο του ονοµαζόµενου «πάρκου Ελευθερίας»

Αναλυτική
ενηµέρωση από
τον ∆ήµο Αλίµου
Απολογισµός ∆ράσης σε Νηπιαγωγεία - ∆ηµοτικά Σχολεία
2014-2016.
ΣΕΛ.12-13

Τα θέµατα
της αυριανής
συνεδρίασης
του δηµοτικού
συµβουλίου
της πόλης
«Κέντρο Κοινότητας» στο
Ηράκλειο Αττικής.
ΣΕΛ. 3

Τι πρέπει
να κάνουν
οι ενδιαφερόµενοι

«ΛΑ ΚΗ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ»

Την ικανοποίησή της για την παραχώρηση στο ∆ήµο Καισαριανής από
το ελληνικό δηµόσιο της αποκλειστικής χρήσης και εκµετάλλευσης
της έκτασης του ιστορικού χώρου
του Σκοπευτηρίου εξέφρασε µε
ανακοίνωσή της η δηµοτική αρχή
του κ. Ηλία Σταµέλου.
Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του
δήµου αναφέρει: «Οι προσπάθειες
αυτές οδήγησαν στην ψήφιση από
την Βουλή τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση και προβλέπει
την παραχώρηση στο ∆ήµο Καισαριανής από το ελληνικό δηµόσιο της
αποκλειστικής χρήσης και εκµετάλ-

λευσης της έκτασης του ιστορικού
χώρου του Σκοπευτηρίου.
Σύµφωνα µε την τροπολογία δίνεται
για σαράντα έτη το σύνολο του ονοµαζόµενου «πάρκου Ελευθερίας»,
µαζί µε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του, συµπεριλαµβανοµένου του κτιρίου που είχε
καταλάβει η Σκοπευτική
Εταιρεία.
Η παραχώρηση του Σκοπευτηρίου στο λαό και τη
νεολαία της Καισαριανής
έρχεται ως αποτέλεσµα
δεκαετιών λα κών αγώνων
για να αποδοθεί η έκταση του

Έξι υποτροφίες φοίτησης σε
κατοίκους της Νέας Ιωνίας.

5o jazz στο
Πάρκο από
τον ∆ήµο Ιλίου
ΣΕΛ. 2

Έτοιµο το νέο σύγχρονο κτήριο
βρεφονηπιακού σταθµού
ΣΕΛ. 14

ΣΕΛI∆Α 9

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΛ. 11

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση.

Σκοπευτηρίου στην ιστορική µνήµη,
στο λαό και τις ανάγκες του, να δοθεί τέλος στη βεβήλωσή του από την
παρουσία και τη δράση της Σκοπευτικής Εταιρείας.»

Η δηµοτική αρχή Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοίνωσε πως
ύστερα από επίµονες προσπάθειες το νέο σύγχρονο κτήριο βρεφονηπιακού σταθµού είναι έτοιµο να υποδεχτεί τα πρώτα παιδιά.

ΣΕΛ. 8
Η κατασκευή του συλλεκτήριου αγωγού οµβρίων επί της Λ. Αθηνών δηµοπρατήθηκε
από την Περιφέρεια Αττικής, προκειµένου να αποφευχθούν τα πληµµυρικά φαινόµενα που έπληξαν κατά το παρελθόν τις περιοχές του Χα δαρίου και του Περιστερίου.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα