Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγο 'ς 0Γιωργυς
¦ ¦ Αμβρυυίυυ
απο τους πολλους ι .κ σχ0Μζε|
καιόΧ11τολλό ι
 από τους λίγους" Ϊ Δ τη ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8814 - ΕΤΟΣ 18ο ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ ο,εο ΤΗΛ: 2441080888
Υ· . 'η Δ
Με ανιασμούς στα σχολεία όλων των βαθμίδων¦ ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά
Στην Νθμια εκπαίδευση ο επίσημος Αγιασμός εγινε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας
χοροστατούντος τον Σεβ. Μητροπολίτη Τιμόθεον
Σελ- 12-13-15-24
Εκπαίδευση Εκκλησιαστικό
ο επίσημος αγιασμός στα σχοηεία Εγκαίνια...
των Σοφ66ων Τοπ Ι.Ν. Αν. Κων
σταντίνοπ και Ελένης
στους Σοφάδες
Ο Σεβασμιώτατος
Σελ· 11 Μητροπολίτης μας
κ.κ. Τιμόθεος¦ χοροστάτησε στον Εσπερινό των Ενκαινίων
Στην τελετή Εγκαινίων παρευρέθηκαν
Ϊ μεταξύ άλλων ο Δημαρχος Σοφάδων κ.
θάνος Σκάρλος
Είμαστε δίπλα σε μαθητες και εκπαιδευτικούς με κάθε τρόπο¦ τόνισε ο Δημαρχος Σοφάδων κ. θάνος Σκάρλος
Σελ. θ
ἔ 'Μιτου Ψ Δημιουργικη Μι· Κιν. ! Μια Ξ ΕικαΥοληψία Ξ Ηχοληψία  στη    
ΠΜ δημοσιογράφο σε κι Μ έ%έ·/
| Ι | Ι | | | ΥΠΕΥΘΥΝ°Σ= ΑΝΔΡΕΑΣ ι·ιονΡΜΞτΑκΗΣ
αθλητικο8 συντακτΠ5, εικονοληιτττι5, Πχολτιι·ιτιτ5, τιιτευθυνοΞ δημόσιων σχεσεων
στη μόνη εξειδικευμένη σχολη στη θεσσαλία και διεκδίκησε μια θέση στο
μιντιακό σύστημα που αλλαζει!
ΛΑΡ|ΣΑ= Μανωλόκη 9-ιι Γ'. ι”όροφοΞ, Τ: 24Ι0258772. 8-ιη8ι|:ιηίο@ατ8ιηιηιοαυ.στ. ηηη.σι·8ιηητίοαα.ατ ιΕκ ΓΡΑΜΜΗ
πιω( 0ρ
€Μ0|σ
)0ΠωΒ