Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Γκάφα Τσίπρα με το πάγωμα χρεών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ ί '2:11' 7 ,¦.γ  㦦¦γ¦. 
Δ “ ο] ι Η α 
ΟΕΔΒ/ΘΕΡΟΣ η ““ α οιν;:1ἶί;ίἱΖΓιτι;;;α:.;;.ιι·;1:
  ~ Γ η η  ι. έ: ιικηιΕαηοπΜιΜΣ
ΓΓ | Γ) Ο  τογπΜιιιοΝΣιιιι
«ο ο Τί Ο Τα ί%ὡνἔὁυιλωνὲ 'Η 224 ΤΕ 69
Τρίτη 15 Σεητεμβρίου 20Τ6 - Αριθμός φύλλου Τ.982 - Τιμη 130 € - νυνννν.α|εῆ|πΜε·γροε.ε'
ΣΤΔΣ|-| ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Μ ΦοΒογΝτΑι τα ΑΣΦΑΛιΣτικΑ τΑΜΕιΑ ¦. . Ι ;645“
 · ΠΡΟΣΛΗΨΗ!
Μ0Ν|ΜΩΝ ΚΔ'
Γκαρ α Τσι η ρα μ, 
με το ηαγωμα χρεων :3 Ξ 
ΑΙ γ Η ιΙ·ΜιεωικιιΜΜοιΗωπΜΜα ιωωΜ
Ψ _ · _ Ψ ' ]ΠἑἩΕ Μακέτα» για 1.645 Μ
“ ν:,““ _ ;ῳζ[νΞ_“““ “
και ετιοΧικἐς ΜληψειςσΦ ^
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ γηογΡτειο ΕΜΠΑ'ΓΜΟΣ και Μό”. Η .να η ! Ό ι .
αηό τη ΔΕΘ έστειλε Εργασίας βαζουν φρένο με τις υηοσχέσεις ' . χ έξω;
μήνυμα «μην Πληρώνετε» στην εξαγγελία ορίζοντας για ηερισσότερες · ·· ' 
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΔ έως το αυστηρές ηροϋηοθέσεις αηαλλαγές αηό  _ ,
τέλος του έτους ένταξης ΕΝΦ|Λ
Η ΦΤ|ΛΧΝΕ| ΤΗ λ|ΠΛ ΜΕ ΠΣ ΔΕΚΟ ΠΑ Το Υ"ΕΡΤΛΜΕ|0
_ὴἶ-ῖ ¦Χ- ` η : 7 ῳ.ἐ.“ “ῷ;;. *Η ,=Ω Δ ·"= Η"
¦ ¦ ι .
1 Π Έ
ΐ!'“_>-' 
Ε 4 ιη
' 'κι η
. ί ~
ι· ι- _ιι ζ “κ
 ή γ Δ ὰ ι
¦ . Δ ι γ ~ 3 γ ¦
χ ο 7 τη - - ε
Ζ · ι' 7” ι '
Τι Ψ'
.ι -Σ·_ Ἡ
ϊ η  ασια:
Η ασθένεια
της Χίῆαρι
αναστατώνει τους
Δημοκρατικους
Ο ΠΟΛΛ|(|·|Σ
ΒΡ|ΖΕ| ΚΔ'
Το ΜΑΙΜΟΥ
ΤΟΝ κΜΥΠΤΕ|
Μια έ
Ι παω Μια .
ζ  . Ο' ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝικΑιΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΦ|ΑΛΤΕΣ ΜΕ ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ σ ΣΕΛ|ΔΑ 25
λ :Ευ _. ο, μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα