Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΠΑΝΑΑΗΠΤ0 θΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ|Γ_Μ”Β! Μ ΜΜΜ.
Γύρισε στο οπισθόφυλλο κσι μόθε Πώς μιτσρεις νο στισλσμβσνεις
το σγστιομένσ σου Προγραμματα, καθε στιγμή!
ι2ΣεΠτΕΜΒΡιογ
ΝΒ. ΓΔΜ
ταςΔΕΥΤΕΡΑΣ
Εβδομα6ιαἰσ
Αθλητική
Εστω.
Ματ 
. _Γκολαρες > ο* ν Μέσα σε 4γκολ
:γ και οι Σεμιια. υ Ι _ι ι ο Μαιου! · “Είμαι
Ελιουνουαι. Ϊ σε ενα μεγαλο
Μιλιβογεβιτς β) “ κλαμα", ειπε ο ΜνΡ
· Ο εφιαλτης σας ειναι παλι
εδώ · Φουλ επιθεση. χαθηκε η μπαλα λ
ααα τους τιαικταραὁες του θρύλου -- 3
 απ'τον απατα· .
Μαη απαντηση αιιο25.ΜΜλΥ4ΡΜΣ σε... αιιιιιιαιιιαϊκαιλοιιτοιιιι
“ Ι -> _ 2 τ» η· = ' _· 7' :· .ι
ι Μ _. ο· ασ
Κω. 'τι Α τα 
. .α ω.. “ω “Ο
Ηοριηγιιιιι ` τ Τους... Πειοιαλτης Το“ελατενα “ΜΠλΠΝλλΒΕ“
εμφανιοηκοι ·
οανταγωνισμος λ -' αοιιτααιντεο ' π, ολο... __ Βοιιλοιι καιομα6α ιιαζΙσοιι; _ .ι '
ἐὲ“ΜΜ=Τ|| ΜΜΜ!Μ" . 
_ . ο η _ . , “Ανώτερος του Χανττο
ζ Καταγγελίες-ση Μ6ισν σπασω” της ΕΠΣ Αχαϊας. πασιν... :£ΜΜ του σήμα· ' ·_ - _ ~ ι 'ι ο Μαιρτς. στιλ ιιο ο Γκριν”
ο ¦ - › ι .
ι ιιαρινσριαειο... οαςειναι ιιαΚοιιιιε του αιιοιιααιια 7 ιιααιιγιφιΒει