Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
12 09
ΑΝΕΠΑΝΑΛ|·|ΠΤΟ ΘΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ|ΓΜ|·|!
Γύρισε στο οπισθόφυλλο κοι μάθε πώς μπορείς νο οπολομβάνεις
το ογάππμένά σου προγράμμοτά. κάθε στιγμή!
ΟΜ|ΛΟΣ ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΝ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΑ
 Ι έ.
Α “ ..
 ΜΜΜ"
ΦΟΒΑΤΑ| ΕΜΑΣ
ΜποΡογΜΕ πιΑ
.ε ΝΑ χΑΡογΜΕ πΣ
' ή ιι Εοι-ιεειΔᾶπιΣιει κΥΡιΑκΕΣ ΜΑΣ
_ ·1·ἑ . = τ ε γ Ι ,· '
Ξ ` Φ- -· ν ι-ιΦιοΡιΞΝπΝΑ
ν χ _ πΡιΞπιΞιΝΑ
. Μι «ΕιΜΑι οπΑΔοΣ
;"”`ΙΡ / κΑι Τογ πΑοκ |
ιιι|'Πιιιιῆ ' Ϊ ΑοΓο ΜΑι·κΝπι..» ¦
“ · › πΑ ΤογΣ «ΣΜΣ»
_ · π-ιΣ ΑΘΗΝΑΣ κΑι
πΣ π-ιΑΕοππκΕΣ
μ :7 ΜΠΕΣ: ή:
_7 ο.
':ΔΙ·/ὶ";- Ο '
'Ι' 2'
. ·>-Π ' · 1.' -“° ' ϊ. . ' 5 δω ς
ΣοογΣ Τογ πΑοκἑ› · οΕΜΑ:εοι_ο `<ἶ>ιιιΝιΞΑιΞΣ
ΩΡΑ ΝΑ «Μ|Λ|·|ΣΕ|»
Φο :κκε Ξ. ζ]
._ Ω ' 4 . -" ς > · ο
 ι Κ _ ι 'ο τι
Ο ΜΠΟΥ|'ΚΕΡΑ _ ο .. ¦ ¦ ¦ η
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Λ Ω 4 Δ Λ Δ ` ι Λ
Με πΑοοΣ Λ. Γ . _
κΑ| «ΚΑΡΔ|Α» Α ' Η Μ., , ›
οι κγΑΝοΛιΞγκοι Μ_“Μ“Σ °ῇ°ᾶἑΜΣ . Δ .γ . ι
ι·ιΑ οιΞΤικο · .·5 ξ . . ¦ἱ ί . ι . ι
19:30 · Δ . _ . η :·.· η· . . _ ·
ΣΕκιΝι-ιΜΑ Ἡ κι Λ @Ξ ς. :Η Δ ι Λ . ζ.
τ ς .. ι “κ Ο ϊ θεέ. Ψ' ·7 “'
Σ' _ Ι ι ““ ι 3. Σ ά ά Ν;κἔ;ἔϋ#4Ηὲ;
Ἡ ο Το έχει τΤοιπερίπτερο τησ ΓΓΑ στηΔΕ Ρ θές! Ι·; Η
ο. Με “ρεμΙέρΒ ,ε“ΙσκέῦΞῆἑν ωΜίΜΠ@Μη · ΕκΔι-ιΑοΣΕιΣ ΑΑΤΡΕιΑΣ πΑ π-ι ΝΕΑ .ζ “Π
-· οΜΑΔΑ Απο 5.οοο Φ|ΛΑΘΛΟΥΣ ·
_ το γκολ ο Περόνε
ΡΟΥΣΟΣ κΑι ΚΟΥΡΟΣ Ο' ΛΥΣΕ|Σ
Γ|Α ΣΤΟΠΕΡ κΑι ΕΞΤΡΕΜ
' ΠΟΥ (<Σ|(ΑΛΩΝΕ|» |·| ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΑΛΓΕΡ|ΝΟΥ ΑΜΥΝΤ||(ΟΥ κΑι
ΠΟ|ΕΣ Ε|ΝΑ| Ο' ΕΝΑΛΛΑ|(Τ||(ΕΣ ΛΥΣΕ|Σ
' ΘΕΡΜΟ ΧΕ|ΡΟΚΡΟΤ|·|ΜΑ Γ|Α . η
ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠ|ΟΝ|ΚΕΣ ΜΑΝΤ|·|-ΚΑΓ|ΑΛ|·| ΚΑ| · Ο
Γ|Α Τ|·|Ν ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡ|Α ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣ|
ΜΕ ΤΟ ΔΕΣ'
ΕΠΣΜ κΑι χ; Ι
η ΕΛΛΑΔΑ
 ¦“ Ί ι ΑΦιΕΡοΜΑ
ε. Η _ 3 ΣΤοΝ π.ο.
έ. ·- _ ΤΡ|ΓΛ|ΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ ΚΑ| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ