Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΠΑΝΑΑΗΠΤ0 θΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ||'ΜΗ!
_.ν_. Ό· .-`τΤ ν »Α 7"Ρ”· , Έ _ Ή.·"π Μ
Γύρισε στο σΠισθσΦυλλσ κο' μσΘε Πως μΠσρείς νο σΠσλσμβόνε|ς σκ
τσ σγσπσμένσ σου Προγρόμμστσ. κάθε στιγμή! 
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκει ΣΤΟ ΑΑσ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΑ· "ΣΕΝΑ ΜΥ! Η Ι ψ Ν ω'
ΑπωΜν:ωψ.πιω ,η ΜΜΜ ΑΜ ΗΜ ΜΑΜ  ΝΙΦΝΜΙΝΜ ΜΗΝ 'ΠΝ "ΜΜΝ"'|Μ
ΜΜΕ·οκοΜιωσωΜΜ·ΜΜω.ΜΜΜοΜΜΜΜΜ . σ _ ό Μ
ωο·ΜΜΜΜ@ΜΜΜΜεωΜΜΜΜσ  ` · _
ΜΜΜΜκπ“ΜΜΜΜΜΜΜΜ _ _·““ ' . ^ Ώ
'Με ΑΜ" ΜΑΜΜΜΜ Μο ς!
 " Α χ ἡ *ν Χ
' ιηΝΜιΗ·ιΜηΜω
; ΜΑΜ ΜΜΜ
.Γ · _ Ψ.
3.· _ -¦.;_ Θ Λ.ΜΠΜ0Λ|ΑΣ ·
έ · _ “· ΜΜΜ ΜΒ .· δ 
- . . ° Η Μ. ειστε μαγικη! ' Δ
Α ¦ γ ¦ ωΜπΜΜΜΜΜ·ΜΜΜωΜΜ
Α '“Ή·“¦·Α το κΑΑγτερο 1εκΜΜΑ τω
Ζ ΠΑΝ ΜΟΝΑ Πα ευΡεΑ
ιεΑ6υε εκΑΝε Σ.τΗ,Α·ΒΑΔειΑ
7 ν ο ΠΑΝΑΘΗΝΑικοΣ
ΒΕΒΑΙΩΣ! ΗΜΜΥ ΜΜΜ' @ΡΑΠ'ϋΠΑΠΜ Μ' ΣΥΝΔ“Π ΤΕΤΟΙΑ
ΜΠΑΛΑΡΑ ΜΕ 3 ΓΚΟΛ
ΜΝΕΜ'|Μ"Μ'ΜΕ.“ ΜΜΜ ΟΕΜ Η! 20 ΝΑΜΑ
Τ' Κ' ΑΝ ΒΡΕ0ΗΚΕ "Λ ΧΑΝΘ ΜΕ Η 'ΜΟΝΗΣ, Ο ΠΑΝΑ0ΗΝΑΪΚ0Σ 5||ΡΕΠΡ0005
ΚΔ' Δ|ΕΛΥΣΕ ΤΗ" ΚΥΜΗ Η" ΜΜΜ ΜΕ 92-59
Π ΔΗΜΝΪΡΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΠΔΕ ΜΙΒ ΚΟΝΤΑ ΤΠ Χ0ΕΣ'ΝΠ ΜΜΜ ΚΔ' ΠΝΑ' κΑΙΗτοΡΗΜΑΠκοΣ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡ0ΜΜΑ ΤΠΥ ΠΕΛΟΜΑ"
Η ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΝΑ' ΠΡΛΣ|ΝΝ ΚΑΙ
0"^""ΑΣ ΔΗΜ'0ΥΡ'ἩΣΑΝ ΦΑΝἴΛΠ'ΚΝ ΜΜ0[ΦΛ'ΡΑ
Με 17 ΜΠΑΣ, ·
εΞΑιΡΕΠκοΣ ΞΑΝΑ _ ·
ο ΜΠ0γΡογΣκΣ Με τι. ° Μ
έ 7' 'ι .β γ, ` .
.-κογΒοηγ · “^'···"^Ε'^'""'""^Σ _ _ ° β 8ΡΕοΗκΕΠΗχΑΛκ·ΔΑκΑι
` ζω · < · "0"^"Ε"^"^"^ ὅ 4 Ύ· κΜΑχειΡοκΡοτΜκεΑΠο
Η.. τΡ·ΑΑΕκΑΜΜΑ μ _ η | €ὸΑυ ί ε ζ 
.ν ηγεΜΜΜη - ι  _ ΜΝ . ..: τοΝκοΣΜο-ΠΜπεΔο
· · Μ κ · ω Μ' ΜΙ·- Α - ; ΚΔ'ΠΓ'ΠΡΓ0ΣΒΑΠΛΜΠΠΠΥΛΠΣ
ΕΝΑ "ΒΓΑΛΩ ενχΑΡ·ππ ΜΜΜ €Ι)ΛΗιΜΗ ΝΑ ΜΜΜ ΜΝ ΜΜΜ Λ·ΑΜΑΝΜΑ“ Μι Η “ιι ΠΑ Μ ΑΜΜωηγΜιΜι Ιω ηΝωΜΑΜισΝγΜω)Α›
Η ΜΑ ΜΑΜ ΑΜΑ Ιω; ΜΝΗΜΗ κΑ· ΑΜ· ΜΜΜ ΗΜ» ΜΝ :πι ω ΜΝΗΜΗ Η Η “ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα