Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ θΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ||'ΜΗ!
Γύο|σε στο οπ|σθόΦσλλο κο· μσθε Πώς μπορείς νο σΠολσμβσνε·ς
το σγσπΠμένσ σου προγρόμμστσ. κσθε στιγμή!
“ ΒΑΣΙΛΗΣ ο"
` Μ|:|ΕΝΤ0 · Τ"ΣΔΕ"ΕΜΣ ¦ κΑΡΑΠΙΑΛΗΣ 7
"£"ε.δΞβ°φ / Ρ · / · · Η ·  Ρ 2 Χ · ' Γ · Η Ξέρε'τ' · `
ω ρ! | ' 2 Μ / | να κάνε· Ξ
"9 π Μ; _|·Μ ω. ΜΜυωωωωΜ _/ ` την ΜΜΜ! 7
"Μ°λ°#° Δρ.ΦγΛ.853 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ:ΕΥΡΩ1,3Ο 0Γερμανος 7
 Ε ΣΤ0ΡΑΪΣκΑκΗ ΜΙ ΜΜΕ ΜΒ£ΡοΙΑ...ΑεκΑκΙ    'ω ..
7  | .ο “ . '38% Ἡ ϊ ^·
. ρ "
.> ` - σ ·· . Ρ 4.
_ ~_ . ° -  ._ -, .Σ
” . . κ ΪΔ
, ο Η . Ν › τ
. 7 _ μ Ι ι ί
Ο ΟΑ ΥΜΠΙΑ |(0Σ
ΕΣΤΕΙΑ Ε...
ΜΗΝ ΥΜΑ ΣΤΑ
ΛΑΜΟΓΙΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα