Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΝΕΠΑΝΑΑΗ|'|Τ0 θΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ||'Μ|·|!
Γύρισε στο οπισθόφυλλο και μάθε πώς μπορείς να απολαμβάνεις
το ογοππμένο σου προγράμμοτο, κοθε στιγμή!
ΜΒΜ” | Η" | “Μ
, ο·  ΝΝ"
 ι “1
“ ἄ ΜΜΜ Μ"
νιώσετε;)  ί· Μ “ Ή
ικ “ &ῖ°
κκονκονω¦
«ΤοποόόσκιροόΜ
ω = ω ~ Μόνοι·
ΝΑΝ"|0(ΥΑ0Υ)
Με τον κονγκολεζο επιθετικό
νο σερβίρει κσι τον |σπσνό
κόντε νο εκτελεί ο ΠΑΣ
σκόρπισε τον Ατρόμπτο Φ Φ
Με ειοπγπσπ «Στρόυο»
ξεκινησω οι ουζιιτπσει5
στον ΠΑΟγιο Με ετιὲκτοσπ
συμβολσιου του Φινλσνόοιι
ν - _ κ
/  τιπ“ιοεΜ Αι
Μ  .-·
., ι 3
σοκ- · Π
ι __ ι
ε“π·Μπἴ
«ΗΛΕΚκστ$ιικε ¦¦
χ. Μύθο» -
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΣΤΑ ΒΟΛ ΠΛΑΝΕ
ξ Μκν-ΛκΜπιι¦
ΦΜκσιΜιόσ ο
Η προετοιρσσίσ
του Τσειόρκπ
Φούντα
π επωπ
με ΜΜΜ
κοιτο κότονμσ
ΜΜΜ νικπτου Ανιοε(ιεΟ).
σνοβολπ λογω κοιρου
στο Πενοο Φιορεντινο
το ΣΥΛΛΕκΤ|κ0
ΠΕΡ|0Δ|Κ0
Γ'ΑΤ0ΤΣΑΜΠ|0ΝΣ Θ
. &Τ0Γ|0ΥΡ0"|Α ΝΠ(
ῦ'|ΛῦΙ ΠΑ"!'Μ
Ανι>ιο Τι>ιι-ι
'ΕΠΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡ'ΠΤΕΡΑ
ΝΑ ΣΑΣ το ΚΡΑΤΗΣΗ
0°0ΦΦΦ
' ΣΕΛ.
ΜΜΜ" [εοοιιε
μεχρι τοπικό
Τ' ΕΜ"
ΞΥΛΟ ΣΤΟΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛ0
Προοδευτική - ΕργοτΘιπ5 0-2
και επεισόδιο νωρίτερσ ότσν
πὲροσσν εξω οπο το γόπεδο
οπσόοἱ του |ωνικοό