Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Για τη... "Μεγάλη Τουρκία" δουλεύει ο Τσίπρας!
Newspaper website Website
Recognized text:
Ε  __ ο , Ο ΜΜΜ! Η' Μ0Μ0Χ|"Η¦
β _ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Το' |'. "ΑΜΑΝ".
_ _ Ω ΣΕ"ἑῖἘΒΜΥ Ο ΜΕΝ! ΜΜΜ. Ο ΜΕΝ:
_ 0Μ"|0ΥΡΜΗ¦
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΜΑ 3
00855) 4085
Τ|ΜΗ ΐ ΕΥΡΩ
Αναφορα Του Γ. Λαγού
στην 'Ε.Ω.' από
Το βήμα Της Βουλής
για Σόρος
ΣΜ|Δ[Σ 67 7
ΔονΛεγΕ·
ο π· α ΕΑΣ!
Γέροντας |ωαήφ Βατοπεδινός το 2008 : 
"Σε ΤΟ χρόνια θα είμααΤε... απέναντι [Μικρασία]"!