Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κατασχέσεις τέλος στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξενόγηση στη ”ΜμΕ ἐ Τα εναλλακτι- ______ «Εχουμε
.- 7,τ.- . 2 - -__
Σιθωνία, Που Ξ.”` , κα σχέδια του :κ 7 "Προδοθεί"
Παντρεόει Ξ υΠομρνείου ε  αΠό φιλίες
τη Φυσική Περ·βόλ- η.%ΜἩΜΜΜ“ και έρωτες»
ομορφια με λοντος δηλώνουν οι
τον Πολύχρω- και Ενέργειας Π. Λαγοότης
μα κοσμο- για την αξιο- και κ. Μισιχρόνη.
Πολιτισμό, Ποίηση των Πρωταγωνιστές
την αγριόδα ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ η _  · _ ο = στη νέα σειρα
με τη γαληνη και ΔΕΠΑ 1 “ ι ` γ >  ~ Ξ «Προδοσιες»
Ε 0' ΕΞΑΓΓΕΛ'ΕΣ ΤΣ|ΠΡΑ ΚΔ' 0' ΕΠΟΜΕΝΕΣ κιΝι-ιΣΕιΣ ΤΗΣ κγΒΕΡΝιιΣι-ιΣ
Ἡ Ι
β  στη μισθοδοσια
Ξ των επιχειρησεων
. έ Ρύθμιση-ανασα για εταιρείε8 με ληξιΠρόθεσμα Χρέη Πρόε το Δημόσιο.
··· έ Το ακατασΧετο θα ισχύσει εΠίση8 για ασφαλιστικέ8 εισφορἑ8 και αναΑΑ  Ε γκαίε8 Προμηθειεε. Ερχεται ο νόμοε για συναλλαγέ8 υΠοΧρεωτικό με
Μακ Θρίλερ με τι5 οΠΟζΠιιιὡ0ει5 ι Πλαστικό Χρήμα. Πακέτο 900 εκατ. για στήριξη των αδυνόμων »Β·7
----#- των θυματων »Θε-57
“ ·ἐῖΜἐἶῖ:ν °~ “τα ο* *" *
Ξ ΕΤο?ΩΒ¦  Η ΒΕΛΠΔι-ι ω
ὅ ΠΔ ολΑ "Ψ” 7 “ ” 
α εν στις
 τιΜιιτικεΣ εκΔιιΛΩΣειΣ γ Ι Ξ
λ  7· ' ι Ο' ΠΕΡ|ΣΣΡΤΕΡ0| ΣΕ ΥΓΕΙΑ · ΠΑ'ΔΕ|Α Με ΒρΕΤΑΝ¦κΗ ΣγΝΤ^ΓΗ
 ΜΜΜ "ΜΕΣ ω ο Χ κλειδωσαν 16.000 ΔαΠανο-κιινηγοι
 Η): ΜτΕ"τ¦""Σ γ ι ε Προσληψει5 μεχρι και το 2017 σε όλα τα ιιΠοιιργεία
ΜΜΜ » Β4·ΒΞ 1 »ω »Β
ΒεΡγκιοΣ
_&-_ τ . τ τ τ . . . . . . , ¦ . τ τ . . . . . . . . _ , _ . _ . . . . . . , . . . . . τ . τ τ . . . . . . . . . . τ , . . , η _ . _ _ _ . . . . . . ¦ . . . , . . . . _ . . τ . τ τ . . τ τ . τ τ . . . . . . , . ¦ . . . . . , . . . . . . . . . τ . . . . . . , . . . . . . . . . . . . _ . _ , _ . . . . . . . . . . . . . . . . τ . τ . τ . . , , , , , , , . ¦ . . τ . τ τ . . τ . . . τ , . . ¦ τ _ η . _ _ . . . _ . τ . , , . . . . . . . , τ , , . . , . . . . . τ τ τ . . . . . . . τ . . τ . . . . . . . τ . . , . , . . . . . . . . τ . , , . . . . . . _ . _ . _ _ . . _ . τ τ . . τ . . . . . ¦ , . .,
. . . ετ __ ο “
έ ι τι τ `··
έ - το” ετων η 4% χ .
ε τ. _Στι-ιΜγκοΝο~ . “
Φ - · τ τ τι, ἰ ·
ἔΞ Χ ο ΚΜ"
Ξ- · |ΣΤ'Ἡ""
Ξ-_ - ΜΜΕ· Στο
ἔ=_ ΗΜτΜΜΜ "Λ 
Ξ ΜΝ" · Ἡ ιιιιιιιιιιιιιιι
απο"