Πρωτοσέλιδο Αυγή: Στήνεται ξανά κοινωνικό κράτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12682
Στήνεται ξανα
κοινωνικα κρατοε
Υγεία, Παιδεία, στήριξη των ευάλωτων
Μ.αν8ί.ετ
ΤΙΜΗ:3€
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 κουδούνι
για αι νέα χρονια
,δασκαῆοι και καθηγητέ5
θα Βρίσκονται σα5 ιαεει5 απο την
πρώτη μέρα, μετα απο Ματια
χρονια εῆῆείψεων και
. | | |
Κοθ“ΨερΠοἔων . κοινωνικων ομαδων στο επικεντρο
σχοῆειο, ήιγοτερε5 εξεισοει5, | |
ο ΜΜΜ ιο το ΜΜΜ , ,5 της κυ βερνητικης προσπαθειας
ΑΝΤΙ της συνήθους παροΧολογίας, ο Αλέξης Τσίπρας Παρουσιάζει τα εργαλεία της
ανάκαμψης, τη μέριμνα για δικαιοτερη διανομή των καρπών τής ανάπτυξης και τη
συνεχή προσπαθεια να έχουν αντίκρισμα οι θυσίες των πολιτών
"ε °Μῇὐ°εΒ στη Συγκεκριμένα, εξαγγέλλει την ενίσχυσή της δημοσιας Υγείας με 10.000
 ο -|π°°ωω προσλήψεις γιατρών και νοσήλευτικου προσωπικου, τη στήριξή των
οικογενειών με επιπλέον 15.000 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
και επιπλέον 60.000 σχολική γεύματα και τήν ανάσχεση στή μετανα·
στευση νέων επιστημόνων μέσω προγραμμάτων για τήν έρευνα
και τήν καινοτομία με τον κωδικό αΠ›ρίζουμε Ελλαδα». Επίσης.
ανταποκρίνεται στο αίτημα των κοινωνικών φορέων να θεσμοθετηθοὐν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποκλειστικής χρήσης
με το Δημόσιο, ώστε να περιορίζονται οι κατασχέσεις, καθώς
και ο «ακατασκετος» λογαριασμος για παλιότερα Χρέη.
ή Για πρώτη
ή φορα είναι
β · 5
καηριακιι8
ιδιοκτησία8  ο αν"
- ξ ί ι   1·“ °
ιι διατιραγιια έ Ξ γ ' τησ ρωσική5 καθ =
τευαιι ,λ `·
, 5 '  ι.ἑ-.ε>ρκ63
 εωστρέιρεια
ο - για τισ κ
τον ο ο 4  ,Δ :  ι
Ρ μ  μαναδρ0μ0$ 999 ·
 το 7 · 38_39 ΙΟ «ΠλὁἑθΜ= ε
Συνέδριο ή 
Παρεμβαίνουν οι "Ολγα Αθανίτη,
Γιώργος Τσίπρας. Βασίλης Τσίρκας
· 1011 ...ωσι.εΜ0Ν0Ε , , , ·
οιρ¦Μ“ω Οι πολεις, λίκνο πολιτικης Τ" τεῇ°$ "Β ν'ρΜ”"$
| | ........................................................................ .. Η Προ
Μο κ· · αλλα ς στην Ισπανια ,
ντι εε ηροκῆησει5 γη ρ των 7 ΜΜΕ'
Τα ΜΕΝ Φο" Στοπ στα ιιαρεκκῆισει8, “·
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δύο ό .. ¦ Α ¦ φρενα στην απορρυθτιισιι
Ρ ΜΜΜ ΙΜ:::ιι:::ι::ιτ,,κ:ι: 
 του ΠολπιΚοὐ σΧΠμοΠσμού υΠό τΠν Πγεσίο του Πό_ ........................................................................ ..
Ι ά μπλα Ιγκλέσιας ήταν κεραυνό ε ίθ Ιβ ' τ" ¦ . γ · τ *ιι
Το εΠΟμενΟ ΒΠμΟ[Ο ¦ Χερσόνησο, που ασιρυκτιούσεςεξἔιΙ;;ία£ς|;1ήἶἶιΙε`;αλ;ΐ:ΙΪ Ϊ: (β Β ν ε  ν ο ε ρ Ξ 
τοϋ ΒΓΘχπ  Κ0ν0ΡΙΚΠς ΚΡΪσΠς· Για τη Μαρή θεοδοσοπουλου
γ 7 ἐμέ -ὴ γραφει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος · ω
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Ζ “ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα