Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ' ΓΞειιτιΘτιρος για όλα
! ο θόὁωρος Γιαννικος.
.ιιιιιιιιιιιι
Ο ΑΒΡααμ Παπαδόπουλος ήταν συμπαἱκτης του
'Χαρντὁσο για 6 μηνες στην Τουρκια και μια:
ι· στον ”ΓΑΥΡ0" · ΠροβλεΠε1, αναλύει και εξηγεί
··,,.“.¦ ,τα ΠανταΙγ1α“το Γνεο Κανονι του θΡίιλου,ἔτον,οΠοἰοἘ
ΧΝΒὶ|Γ.-·. ,.Μ|κ·.“·· |τ¦ Δ #_ *;__ἡ( · ~| |.”^^σ¦σ  Δανό #,~4Μ,|||ρ>,°| :1 'Ο_ .
.σηκωνει με τον Ντορκο>· 'Ποια ειναι η απαντηση
Ώ ύ ή
του για την επιστροφη του στον Ολυμπιακο...
'>-"_ Π"'  : "Π- "'` Ϊ© “Ηιστοριιιμιις.ειιιΜΜει ;^· ~ "ΕινιιιΜτριιτιὡτικ
κι.:  νίκεςιιιιιτιτλοιις” ιιοιιιιήΒωιιἡὁιι Βέ ει"
»των οι
ειναι;)
Με...:
στον η εξυγίανση
γινεται... φονσκο!
Πι ιτγιιιλιὲς των Σαββίδη. Μιιὲοιι στο
Ρωτὐφ οι η ομολογιο φιλος τους