Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Το  · σΛνΜπιΔκσΣ ισ γιιιιιΛσ κιΝιπΡσ τον κΑΡΝισΣσ
«ΠΕΛΑΤΩΝ» 
 "ΤΑΝ | ΕΛ
ι ι ιι ιι ι [ιι ποια; κι Μην ΔΕΙ( ω Μ(ιιιΠορωβιτΩ Οι βλέψεις για να βγει πρώτος σκόρερ σῖσ πρωταθλημα
ΝΒΣ"ΜΓΕ|
σ.... ΜΑΜ
Ζσριζειαι στην Αγία Πετροσπολη ο Σλοβακος
"ΛΗΡΠΣΕ
Η ΒΛΣ'Κ|·|
"ΡΩΤΑΣ"
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
' ΣΤΑ
«0ΠΜ»
Το ΝΗΣ|
Σπουδαίες αναμετρήσεις. ἐξ ι “
ξεχωρΖσσν Λίβερπουλ
_ ¦ »
` χ. έ ^|Σ ιιι|...ιι/ιιΔι
| ,· ¦ Η! μχ/
 ..ι ω Μπι
· ΣἐνΙρα στην 3η αγωνισιικπ
 κόντρα Μ Ο Ο ΟΝ ' Ο.
ρε.τολΠανιὡννιο£-Αστερας
, Ω . ; . ριπο η να ζεχιωριζει
. · 2 ' ων ο
εϋτα'" νε" των ομ“δ Ι αὁσση του Ρουν.ι
' πα
-Γι<συ τισλα (3 
Λέστε .Ά σεναλ- Ύ 7'
ρ ρ 3
`- _` . Σαουθαμπτσν Ἡ Δ 
->` · :Μελ
ι Ρεξ' ϊ ` γ , Π
ι; __ ι > ο Η ; '” .
'ἐ.^€·:ι μ ε 4 _ ε
Μ· Πρόκληση ΤΠ=ΡΜΝ Β Γ Μ; Ονειρεύσντσι <· ΜΜΜ 
“Ου λΜΤΠ! ΜΜΛΡΝΤ ιη .. συνάντηση ΑΝΗΣΥΧ'Λ»<-:·
«ο“ω“νιϋης» ειπα ιιΛΑΤΕιλ 'ρε Μακ τα ΜΝ ΜΒΜ
 Π | , · Ξ
κ πως ρε το Μπλα... _ 
ΜΜΜ ΜΜΕ!" ΜΜΕ' __ ω | | 
νι Με ο Μινι:  Ψ, ΜΜΜ σε€ιιΦι“[ ι Ύ
Τι βλέπει. πλέον και θέλει να παραμείνει μπροσταρης...
Σεῆ. 4