Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο τογ
Ι χ ' ¦ Ι
Με “ΑΝΩ Απο Πο ΜεγΡ=ο ΙΟΥ ΚΑΙ το ΜΑΧΑΙΡΙ »1 ¦ Ι ~ Ι ΧΡ
ΠΑ ΔΟΜΝΑ ΝΑ το ΠΡΩΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΗΛΟΥ ΙΟ.3Ο=μ.μ. Με ΒΑΝ - Ιε0Ροποε.οπ› Ἑ ] Ξ χ
Η ΕΦΝΝΕΡ|Μ ΟΛΠ" ΤΠ” ΙΙΑΝΑΟΝΝΑΙΚΙΙΝ ΜΟΝΟ 'Ο "Μ!ΜΥ“ΙΒ υ¦ωΜΜ 'ΜΝ 'ΣΝΟ
  'ΜΟΝΙΜΟ
 ' , _.!ΑΕΜΣΝ“ΕΡΓ
 __έεΝΙΑἐοΡτΑΠ·κκ
ποωΙΠΜ ΜΒΜ
ΜΒΜ ΣΕΝΤΡΑ ΠΟ Η _
ΜωῳΝΝκκ Με·
- ΗΜ «Η» Μι ο: ΜΑΜ
, ε” ΔΗΛΩΝΕΙ
ΙΙ Με ΜΑΙΑ 
Ποια ΝΑ οΔκτ“ΣεΙΞ
ι ω ·'
κιτ. ·3Τἶ-|)<¦ ·
Ι . εἴ.: '- 1 .
Ι Ι . η ._
. ΡΞι . < Ρ'
Α | | Ι | ' :η 4 . ι Τ
_ Ι Η
7 > Ν ·η·_:ῆἙἑΞΖ Δ 3
- .ε _ _.
7 _ χ ρ Η
. ι ·ω μ _ ' 7
ΕΙΑ; ΜΠΟΝ ΦΗΜΗ/ΗΜ
Λ Ι μ . .Ξ "Μὴ ' .Ι 7
` Ι! Ι ' Ι Δ >
Ξ Ι ]
 π ΜΜΜ
ΙΝ ΝεωἙϋῶῇΜ Ι Ι
°ΣΥΜωΛΝ0ἶπΜΜ Ο ¦ ί
¦ απωΜΙυκκω = Ι
. Τ°ΤΜΗ"ΨΚ ΕΤ  . 
ΕΠΑΒΕΙΙΛΑΚΑ Ο Τ_ ¦ :χ  ”
.μ Ι,
ε :ΙΙ
| Τ Ι Ι
Ι Ι ε” “Ι Ι χ
' _ “<”“°- 
Πα Ϊ ΝΙ- -+-Μ. 
Ι ΐΣ|Π|Η ΤΟΝ "ΟΝΗΟΗΝΗ|Ν 
“ Σ Η Μ; Δ ϊ Ι Ι
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΤΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΝΑΝ`ΤΙΑΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΟΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ
ΤΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΟΙΑΝΟΝΟ5 ΑΝΕ ΕΟΗΕΥΕΗ
¦'ω*ῖ:
<<ΔΕΝ8ΑΑΛΛΑΞΕΙΠΟΤΕΑΥΤΟΙΙΟΥΝΙΠΟΩΙ'ΙΑΤΟΝΠΑΝΑΟΗΗΑΪΚΟ» ἐ«ῦ κ 
ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ |ΗΗΦΙΖΕΙ.,.  Ϊ
ΓΙΑΤΙ ΑΙΤΟΚΙΙΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα