Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ
κ- 'ΕκΜοΡο-κΡοκΛκΣκ Μοτο κι"  ` ΑΦΙΣΑ οκετοο
· έ ὴἘνα υπέροχο ΑΥΡΙΟ · ω  ο “Με Ξ
 6 Ι Χ .` . ' Ι
Ο: ο ο ,.; κυριος!  
ω ο ““ ε· ετ0ν” ο' " 
Ἡ· ρετοκΜκοοτεΜωκένοΜ μ” “Ι < ¦ :κύριος πρόεδρος 
Δίνουν ρέστα / δ “ . ·.| Η Ϊ;;; ·
τα, πάσης ο · .· · 0 ' 1 
Φαοεω9. ω 4 .1 Νωω# 4' -| ε , - - Ι
ν·0“σ00Φακ·“! Δρ. Φο. 5537 ΣΑΒΒΑΤΟ 1ο ΣεκτεΜΒΡΙογ 2016 ΠΑΛΗ ΜΜΜ: εγρο 130 -τιΜΗΜεΔΦΙΣΔ:ΕγΡΩ2.20 Λε"ῖ^!
«Φτ·αγμένος» #1  τα
και ο 
Φορτούνης!
· ΣΕ Φ0ΥΛ ΡΥθΜ0ΥΣ >_
ΚΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΟΣ ` '
 Μ.» 
ΚΡΑΤΙ£ΜΙ ό::$ξἔἑ@“$ξ@3"
Ο ΜΡ"Ϊ°Σ° στο ξεκίνημα της προς
Απαγωγίζετω ακόμη ακομη έναν τίτλο! Τον 44ο!
και τους κ·το·ρ·καδες
σε!" Πρ簾όνηση κα. θθΔΟΡ0Σ ΓΙΑΝΝΙ'(ΟΣ γ
Ο |(ττρντοσο “κτττττθέτεΙ“ Πάθος τα" ζ δε|χνε| γκι ((| ς Ι ς
γω τον Ολ ορπΙοκο» 8
ταλέντο στ|ς προπονηοΠς στο Ρέντη ΤΟ ΙΟ"
ο ο :έ Μ Π. ἔ'ἶ=
 =ζ: · - μ κ . _ ἔ _ η ` ` ·
. ' ι ή Ι
Μ* ΜΙ τ Ι Η
_ ^ ···
'Ετο·μα να... ΜΜΜ" ,
'Υ . 
ὅ*>ο “ μ - ἡ “
Ψ ε.' τ _ ο
/ἶ5| · Μ
ο Ο ΟΡΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
· Ο ΜΠΕΝΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 7 τ Μακ ΜΙ ΔΙΑΣκεΜΣΗ
ΑΥΡΙΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝτΙκο ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ "ΟΥ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μο ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ Με.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα