Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
“Εκ :09
ρ ) .ΜΔ σὺν” ΙΧ. “ ` κ·· κτ
νέα  μανα;;
'ΔΡ""Σ ί. Ι"^θ^Ρ^κ"Σ ΕΤΟΣ 29" Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7234 ·Τ|ΜΗ |€
Αυτα τα δένδρα  «Στα βήματα του «Ένα πιστόλι σε
σας ξέφυγαν! 7, ' ε 7 Πρωτακλήταυ» Π  ;Δ κάθε χέρι»
ΣΕΛ|Μ5 ' -:“ ΣΕΛ|ΔΛό 4; ΣΕΛ|Μ||
“ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ” Ι
Σχεδόν δεκαετία για Ε | 8  ω
την αξιοποίησή του · · ·
3 9 νέα έργα εντάχθηκαν για
χρηματοδότηση στη ΣΑΕΠ
4ΟΙ ΣΕΛ|Μ 9
«Φταίνε οι όλα
που πνιγόμαστε»
Η Δημοτικά Αρχη Πελετίὅη
μεταθέτει τις ευθύνες και
Πληρώθηκαν
χθες οι
εργαζόμενοι
(ΜΜΜ,
Παραμένει η
αγωνία για
το εργασιακό
τους μέλλον
Οι εργαζόμενοιτας “Μαρινόπουλος ΑΕ”
και σταν Αχαΐα, εξοφλήθακαν χθες για
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Πρόκειται για ρευστό που προήλθε από
ταν προχραματοδότασα ύψους 10 εκ.
ευρω, που ελαΒε α εταιρεία.
Μεταταν περιπέτεια μεταν υπαγωγήτας
επιχείρασας στον πτωχευτικό κώδικα και
ταν διασωσήτας από ταν εταιρεία “ΣκλαΒενίτας”, με ταν υπογραφή του μναμονίου συμφωνίας που υπεγραφα το ΜΒΒατο 3 ΣεπτεμΒρίου, διαφαίνεται πως ο
“σκόπελος” ξεπεραστακε, ωστόσο σταν
Πατρα αλλά και σταν ευρύτερα περιφερειατου Νομού Αχαΐας, όπου α Μαρινόπουλος διαταρεί καταστήματα, υπαρχει
αγωνία για το εργασιακό μελλον των υπαλλήλων, που απασχολούνται σε αυτό.
ΣΕΛ|Μ3
Αλ. Τσίπρας
ι λ ,
"Ιω ι'
Η Ευρώπη πρέπει να ξαναεμπνεύσει
η Κοινη
διακήρυξη
των «7»
· για το μέλλον
ζητά χρηματοδότηση για  τα ΕΕ
αντιπλημμυρικά ΣΗΜΑ 8 ΣΕΛιΔΑ3
Π ΑΠΟΛΛΩΝ-ΒΟΛΕΪ ΠΑΝΑχΑικΗ
ΒΡ"ῖ';;;νΞζ:;ζζ°Κ ως: Προετοιμαζεται Ξεκίνησαν τα
ι:ι::3;;:::η:ιι:ητανε:: η Ακαδημία  Ω  Διαρκείας  Β
«Να μην κλείσει
τα 670 Δημοτικό»
Ζητά ο Δήμος
από το υπουργείο
ΣΕΛ|Μ 7