Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
» Ε|Δ|Κ|·| ··
ΕΚΔΟΣΗ Ι Ξ ειιιιιιιαιααα:
ΤΗΣ «Α» γ _  γ Ψ
Το μεγαλα 9  ιΠ-ιαεΞα5Μ
ε "ε ονόματα
" του κλάδου
 | ΕΥΡΩΠΑ||(|·| |'||ΣΤ|-| της ενέργειας
ατοῇ ι χ Ονομα εμηιστοσυνης ΠΟΠ Προοηαθουν
| κ να κρατησουν.. ο " ή _
Οι 8 Προτεραιότητες για ηελατες ενεργή την γ   Π 
με Ορίζοντα το 2020 και εργαζόμενους Ελλαδα εν μεσω  : .
›ΣΕΛ. τω 7 ς Σελ ΙΜΟ μνημονιων 
]Ο/Π ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20%
Η | ΑΕ ΦγΛ. 747
Η ΕΝΕΡΓΕ'Α
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡ'ΣΜ0
ΤΩΝ ΜΝΗΜ0Ν'ΩΝ
νννννν.ἱαραμ3¦.£Ρ
Δίνουν στου8
ξενου8 τα κλειδια
των τρα"εζων Δ ιαχυτος αβἶομαός 
στην Αθήνα από τον Χρόνο που' η
Ρ - ¦ , η
Ρ θεμα ειταναηρσωθησης  
#ῇρσσφὐγων και παράνομων·
..¦.Δ παναστὡν ›ΣΕλ.ιο :_<
· 7 #
βατ' ί
Νέο δόγμα
Μητσοτάκη και
«έευιινεε Πόσει8»
Κρίσιμες κάλπες ι _ ¦  απ; ΒΜ:“
(για εισαγγελείς και δικαστές) _ Ζ . . ι - Γ.
' Π - Π
»| Στις Ί7/9 οι λειτουργοί ι . της Θέμιδας καλουνται να
εκλέξουν τις νέες διοικήσεις των
δικαστηρίων και των εισαγγελιων
Μ Φαβορί για την Εισαγγελία
Εφετών Αθηνών ο Αντ. Λιόγας,
αφου ο |σίδωρος Ντογιακος
δεν ηροβλέηεται να θέσει
υηοιμηφιότητα ›ΣΕΛ. Β
Να ζήσουμε
να (μην) τον
θυμόμαστε!