Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ο... σταυρός του νότου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οιΚΜΠΤαΝ ι  .
τΗΞΟΡθΟΔΟἑΙἰΣ ¦ - Ξ 'Ψ Μ ἔ@“'Μ@ἑ°Ξ γ
- θειονιαπινορΜωβ
θέματα αιι6πι
” ζωἡκαιτοἑργο
-·¦ ι ΜΜΜ “
Μω.σιωοΜσΜῳ κι8ιιΜτΡιΝιιΕοιιΜΕΡιΜ ιιΒΒιιοιΜιΠΕΜΒΡιοι2οι6 ΔΡοιιιι.68ι ·
 Μ““ῆώ
ΡΘοΔοΞιΑΣ
Βιβλίο για την καμπανα μέσα στον χρονο και
για τα πουτανα ΜΜΜ της Ελλαδας.
·πΜ Η:
Μ ωΜγ““ ΠΕ Χ·οΜ
Ουδεμἰα αστρο Προο το Βερολἱνο! Ο Ολαντ
φοβΙιθτικε τη Μέρκελ και ο Ρέντσι έβαλε νερο
στο κρασί του. «ΕευΠναδεε» απο τον ΣοιμΠλε
Σύνοδος ολίγων ωρών στο Ζαπι·ιειο των δρακοντεΙων μέτρων
με τους τιγἑτες των χωρών ως
Μεσογείου, που ήρθαν για να
βγαλουν τον ΜΜΜ τ 34
«ΥβΡἱδι“ και Ζώα» «Πῷτσ»_ στοΕ'ιιΓοἔτοιφ
οι αναΜροι Π“ΜωΜῳωΦΧΡὲὡ
κατα τον... Σωρρσ 
ο ξ τσ ά 4: η · ΜΜΜες ΜΜΜ· Η :το
ΜΗ» Η! ΟΕΜΜ|Κ||Σ εκφρασεις
για οσους
ΜΜΜΜςκοιθοκΜ@ΜπΜ ο πο
ΜοτοΜοιοΜςΔΕθ.ΜμοΜαλογο“ΜΜ γιαν Μ ΜοζΜνων στο νοσοκομείου 5 νται στην
Παραολυ
Αλαλοὑμ με ΠιναΠεργἱα στα καναλια μπασο. ε :ο
.   - :·:>~:”-     Σ τ·;7.·“= :τ < · °ή>““'ἶ"- Ι· Η ἐκ  Γ- “
«Επεσε» οΓκιρΙΖἰκΠ8, Μῇνυμα ενότητα8!
αρχἱΖει το ΠρωταθλΠμα Τι συζΜισσν κατα τη συνάντησα
τους στο Παγκρατι Ματσοτακιις Καραμανλας. ἐτ Η
Παρελθον απο την ηγεσία της Ποδοσφαιρικῇς Ομοσπονδίας· · 87