Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πω ρτ855
>Ιζε:
'(θΓῇἘ5θ.9Γ · ρθτ85|ὡηἱο.τ · - '
 ····“' '
ΜΜ||'||"||Ἡ|Πμ|Μ  ' - '
| · ' Ί0.9.20|6 ·Αρ.Φὐῆῆου ~, 4 _ Ι
αφ · Ό8€|ς5τ89624.9τ
ω!ωΜΜΜωΜΜ
π!¦0    
 Χ η; Μ 7 ο Η ~ Ξ ψ [ωωωΪ“ ο" ΙΙ(ο"“"“ Ή]
ΔΙΕΘΝΗΣ _
εκΘΕΕΗ . ΗΕΗ::
ΘεεΣΜοΜκ|Η£
¦  ΜΑΣ
 “ '-ὶ ΛΕΩΝ
Δεἑ@ἱ εΜΠιΠοΠ
Αρθρογρσφούνο|:Μ.Μπόῆσρηε. ' ι  “ ^ > 
ΠΑ ,δ .Δ.Μ|δ . | ζ |
Μ. κω'ἑῖἔ?ἔὲ“ΒΞ“χό. £°πἙὶ“. Η κυβερνΠσΠ να μετΠΦεΡε'
Π.Π δ' ῇ.Σ.Φ·ῇῇ, | |¦Ι ¦
Μἶἔἔρἔἑἔ ϊ “οζρ?ὲἔ“ἔ το ΜΜΟ εργα “Π0δ0μΠ$
Α .Λ ω ο'δπε. Π. Μ Ήῆ σε. - ~#
“κ ηέῇἩ|=ε. Β. Μόσ=ρσ; στην "εΡ'φεΡεΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα