Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΗ!! 9"7_7Τ Ι '697"Οἶ)ῖ “Η Ξ "
ΑΜΗΝ κι" |εΒὡν"Μ£ σε
ΜΜΜ: Ανδρέα κι" ΜΝΗΜΗ'
Το ΣΚΗΝ|ΚΟ ΠΟΥ ΣΤΗΝΕΤΑ| ΣΗΜΕΡΑ Το ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΔΔΕ|
¦ | Δι“ΒΠσιε οκύιΜ;.|
Αρένα»,
Μο: . Μθ("ᾶ,
ΜΝ ”Ο τ' Νεκ
εΒΔοΜΑΔ·ΜΑ ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ|ΚΗ εΝΗΜεΡΩΣΗ ΓΕ 429 ]9-2¦' 4647”
Με Μη: πωΣωΡε:› ` Δ· __ , <  Α 
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΗ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΦ|Λ 
Ε Ι Ι που ϋ·εΜεΜν
ι· ΜΜΜ Η Η 
Β , πε Μπήκε και
Μ ΜΜΜ
   τ
ΞεΣκεΠΑΠΗκΑΝ σ .¦ πω
 › ο· Μπες,
ΑΠΟ ω θεοωῆονἰκη κοι το Βὴμο Με ΔΕΘ. ο ΠωΠουρνὸ5.
-, ἶ φορώνιοε ιον μονόΟο του ΕυρΜισΦ. θο Πεο·γροψε· ιο Ν 
Βὴμοτο με το 043060 θο κινηθεί στο εξω η κυβέρνηση. Σω ο·
. ›.σ ` κονομίο το Πωγωτο Πορσμ@ουν ΜΜΜ. πωσ το κοΜθι  
.. · 7 Η" ΜΒ ΜΝ
Σ'""ε"! ΜΜΟ:
 Σ Π η Β Με" ἶ/ ἡ
Ι κ  ΜΟΔ 8
και" Μι· "Μ" Θ
Γ. ΚΟΥΠΑ"
Η" ΒΟΥΛΗ:
Μ ΠΑΝ
ύ 7 ρ Μ_ Λ|'8 "Μ" _ πΜΜ “έ ¦
'ο "Φο" ' ' »7 "' " 
Λέω εΡ|κ χοΛΜ ή
ΜῖΛ0ΜΜ Η
Ήταν Με" _ 1 ' μ /4 / [
.Ο Ξ δεν υπήρξε = Β Η Γ
έσωσε
“ΜΜ .Ϊ ` Χ “Λ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
 Φ . “Μ 5 ο .Η Μ" ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ν ΜΜΜ γρ μμἑ ΣΥΝΕΔΡ|0 χόρεψε ,Ά ! :Ξ 
 ΣΥΡΜΑ Σε αμκ" πωπω Μ ΜΜΜ Σ