Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βῆ2 _1 π Δ 2 η 2 έ;
ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. Ἐ'""ξ||
Ι Καθημερινή Μι: η-τικἡ Εφημερίδα | ά
8 _ νοοο οιιοι|ιιιιιο
ο γ χοονιοο
της κρῇτΠς το Δοοιοοο
Ε. ΜΑΗ: Πενν[email protected]αΞοΠα8κΠα8.Ξτ ΝΕΒ: ωοννν.αΞοΠαεκΠτ18.ετ ΤΗΛ; 28210-74544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.139 (+1943) σελ_4)12
τονοοοο των Μοοονοιοιιὡν ιιοιιιὡν πιο τι. οιιιν σου" (πιω
Στο Εννοει·ονο τον Μαιου
ιιιιοο ο ο οιο εν ι οι
δ _ σ “ο 1 ·"' 
ο ~' Ξ* `* · `ΕΝΕ)
ι.  “ ,
Λιιοιινἱ|ιιιιιιιινν "ΙΜ" ΜΝΗΜΗ'
7:13· ' ·
ι ον το Χονγκ
τ · _ ιν 4 _ ,
τω ε _ αν
ζΞΜ'__ " ¦ ο.
οιιοιοοοιι - Μονο γιο οιιιοιοοιοιι ι8οο ιιοι ι4οο ιιιοοοο (στα
Διαάστε ακό α Μή" ΜΒΜ" . .
° ° ° θ 1' Β Επιστροφιι στο σχολειο
· Τσίπρας: Στις Προθέσεις | Για τη νέα σχολική χρονιά εδώ θα βρεις ότι χρειαστείς
τας κυβέρντισιτς ο ΒΟΑΚ σελ.8  Η' · Η πορεία του Προγράμματος  έ Η 56δ°_Δ
δακοκτονίας στο ν. Χανίων σελ.9 
· Εγγροφές στο Διακ Βοτιθών Νοστιλευτικιἰς σελ.16 ··················· -- Με Τ <““““=μ“““ωΜ
| ετρα 10 Π ε Ι
· Χιλιάδες Παιδιά εκτός Παιδικών σταθμών σελ.12  50ΦΟλλο ]7χ25ω Με
· Παγκρήτιος διαγωνισμός 
για τον εξέγερστι του Πολυτεχνείου σελ.5 #
πιο ο αν ι ι
· Νέα ιτυρτινικά δοκιμή από τα Β. Κορέα σελ.7 Φ Β ω γ
. . . . . . . ι ι ι . . .-;-....- 
· "Κωφ0ί και Ακούοντες εν δράσει" σελ.12 
. Στ. Αρναουτάκ11ς: "Η Κράτα θα αναλάβει ῦ
τις ευθύνες τας για το τιροσφυγικό" σελ.15 ------------------- Η σελ 13 5ιιμει ανειΓκετ5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα