Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_Ε"'|ΧΕ'ΡΗΣΕ'Σ
ι της α σκι-Ρ ο”
. Με 30400. ι Ψ εε
ι . Τ ΤΤΕΠἩ ο, σου::  ι ρ ·. · Τα καπ
ι ι ιΜι :Μο ι.¦ μια - :κε ι η ο ι, Με ι Ε ι ωϊεμλ
 ιν ανω 
«ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ» ΟΥΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ0!Ι|(ΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ θΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
'Εχουν ἑΤοιμο Το
4ο οΤΔΑπΕΤΣΤΕΣ
ΑΚΟΜΑ: Η σύγκρουση για 5 προαπαιΤουμενα - 5τορ σΤο θέμα Του χρέους
ιν Το ΤρἱπΤυχο Του ΝΤραγκι και η κρἱσιμη 8η Δεκεμβριου
υ_ ζ < ι “ ιι καιω:
· ιι--ιἩ-1
 πωπω ι
Ύ ρυφα ρανΤεβοὑ
 που καναλα ρχὡν
 Ο"ΡΙΤΣΑΣ · ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ «ΧΤΥΠΟΥΝ» ΣΕ 2 ΝΕΒΜΑ
 ο Πόλεμος Της επόμενης μέρας
» Ο Α|ρπε καΤα Του Σαββἱ6η. Πῶς κινουνΤαι Τα μικρὁΤερα καναλια και Το πραμα για Τα περιφερειακό
Σελ. 8-7
|ι_ι '4
ή 7 ο
έ ; ΛΕΝΕ Ο' ΤΡ"ΕΖ'ΤΕΣ ΠΑ Το ΑκΡΑιο ΣΕΝΑΡ|0
Σελ. 8-9
Μ  ἱνδυν0ς για
· “ ϊ ις Τραπεζες
ΕυΤοϋὁΤικ ΕΡ6
ΑΝΑΣΑ Η ΡΑΓΜ|Α ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜ ΚΑΤΑ 38.'|8 Δ|Σ.
πριμοδοΤοὐμενη  Α Δ Α
συμφωνια '
κα ΠΜ σπι συμφωνω με
ΤΜ Με ω. Μο
Η απειλή Του εφιαλΤη
υ " “0
 ` Της ΜοΤιτΘ σε Ραεειιι
ΑΙΜ Μπακ
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
 ΜΡ ; Η έ πΤεΜΒΡιον 7
ο · οΣ ωνΜον
Χ -Ι γ Τιμή:
ι ο ι κ ο Η ο ι
-_ Π ο Λ ' Ϊ
- "η.°··|π·' .γ
Μ κοΜΠκιιΤοΡπΜπ
Χωρις κι ¦
η "φ"
θα πεθανει»
ε· Φεβ “ΜΑΤ Με _
σε Μ:.2.Ι·ι,ω ,Με “ κ “ω
'Ρ Τι περιμένουν να ακούσουν απο
Τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
» κ. Μίχαλος, Α. Ανορεα6ης.
Αθ. Σαββακης. π. Ραβανης, ἑἑ
Β. Κορκί6ης, κ. Κόλλιας.
Ν. Καρογεωργιου, Α. Καλαμπόκης,
Γ. ΧσΤζηθεοοοσΙου
ιδιωτικα κολλεγια και
δικαστικα μεΤωΠα
Σελ. ιι
ΒΑ. 42
χ ! 560 εκ. χανει
ο ΚουσΤας
» ΜωΜγκω,ω
"'Ρ0ΛΡ0Η0Σ ΕΝ0ΙΕπ0|'Λ0Υ Σελ. 3248
Ο καΤσσκευσσΤἡς
που δεν υπέκυψε
» πιεγῶιιεπστΜπς«ΜικΜ>πω 
Μ<«ύχι»αΤοΜοκοιΤοΜρο% 
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑ ΜΝΚ
Ξέσπασε εμφύλιος
σΤον Ασπρα! Με
» ΗΜΜοιΜκαιοσχΜ
Πλειστηριασμοιγια »του
2.000 ι 5.000 ακινητα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα