Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016 Ο 24-25
ΜΕΤΟΧΕΣ ° Ζ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο 'Ζ ΚΟΜΜΑ ΜΜΜ ° '4
Πόσο αξίζει στο ΧΑ. Το 2017 Πιάνουν ΤροχοΠέδιι Βάζει
μια. .. ταλεοΠτικά άδεια! δουλειά οι Πλατφόρμες τι σκανδαλολογία
ΕΤ .οςἐΙ1
ειΜω ΤιΜεε
Τώρα απ Με
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
σας) σε):
ωνννν.ευτο2ό8γ.9τ
ΔΠΗΡ ΠΑΛΑΣ · Ζ, 22 ΔΕΗ · 3 (0(Α (ΟΙΑ ΝΒ( · ΙΟ ΗΕΧΟΡΜΚ · 'Ο
Το ΕΠΕΝΔΥΤ'ΚΟ ΕΡΓΑΛΕ'0Μ