Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κωδικός "ανάπτυξη"Recognized text:
Ο 'Ψ  - Η
αιωνα νννννν_ιιιιΘιι5ιαῳ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 · ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20337 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΙ(Ο¦ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
Αναζητούν κοινό Βηματισμὁ οι επτα του Νότου
Σήμερα στην Αθήνα η Ευρω-μεσογειακή Σύνοδοε
τα· ο Αλ. Τσίπρας. Στη Σύνοδο θα διακήρυξης για αλλαγή σελίδας
γινει προσπαθεια έκδοσης κοινής
Τους ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας.
Πορτογαλίας. Κύπρου και Μύλ
ζ!ἙίΜἴ Ύ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«οι ΔΑοΝεΣ τον
κΑιεΑΡΑ»
ωτ·ω·-Μ· ι στο” ω Μ ΑΜ ΜιΜ - Μ
τας. καθώς και εκπρόσωπο της
ισπανικής κυβέρνησης υποδὰε
Ποσοτική χαλάρωση
Απογοήτευσε
τις αγορές
ο Μ. ΝτραγΚ1
Ο Μετέθεσε για τον Δεκέμβριο τις απο·
Φάσεις για επέκταση αγοράς τίτλων
Ο «Δεν χρειάζονται ακομη νέα μετρα»,
δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΠ σελ. 8
στην Ευρώπη) σελ. 25
Πέντε Πρωτοβουλίες για αμεση προσέλκυση επενδύσεων
 «αναπτυξη»
Κρίσιμο δίμηνο για επανέκκίνηοη Με οικονομία5
ΚοααεΙτονν ΗδΒ€
Οι έιτενουιέ5
ζητούν οιοθερο
πέριΒολλον
Ο Οι διεθνεις παικτες
εκτιμούν ότι το ελληνικά
«αφήγημα» έχει κουράσει
Γενικός Δε'κτης=
Μαι Μ σε Μ
ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ τηρούν οι ξένοι επενδυτές. Ζητούν σταθερό οικονομικό
περιβαλλον και να γνωρΙζουν τους
όρους του Παιχνιδιού › σελ. 9
Λ. από τα οκτώ γενικό
ΜΜΜ νόμος=
Στις 20/9 σε δημόσια
διαβούλευση τα τέσσερα
καθεστώτα.
στο Με
Στη Βουλή εντός
του μήνα η επικύ
ρωση της σύμβασης
Κοινο μέτωπο
γιο έξοδο
οπο την κριοη
Ο Συνεργασιο επιχειρήσεων
τραπεζών και κράτους
προτεινει η Τράπεζα
ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚ0ΥΣ πυλώνες μιας εθνικής
αναπτυξιακής πολιτικής για έξοδο από
την κρΙση. ανέπτυξαν Λ. Κατσέλη και
Λ. Φραγκιαδακης > σελ. ΙΟ
· Υπηρεσια
Το -Τκ0 'β φ
"αμε Συμμετοχών: Μ αν κτω ρισ
 Ιδρύεται τις επόμενες Σε δημόσια διαβούλευση θα καθιερωθει
ή ημέρες για την προσέλκυση το νομοσχέδιο για την·απλο- ο θεσμσς της
επενδυτικών κεφαλαίων ποιηση των διαδικασιων «Μιας Σταοης»
από δημόσιους, ιδιωτικούς αδειοδότησης σε τρεις για εταιρειες
και τραπεζικούς πόρους κλάδους βετ Μακ
> σελ. 3
Εθνική Τραπεζα Ουρἑε οτπν εφορία
Ρύθμιοη ΕΝΦ|Α
για εξοφληοη
οε Ι2 δέσω
Ο Μείωση του Φόρου στα ακί
ντιπ: κατά 30% Μοχέθηκε
χθες ο Κυρ. ΜητσοτάισΙς
Συνολικοί
στην ΜΝ'Μ ΜΜΜ" ·-Μ
ιΜΜΜπΜ, ,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 απο·
' ΜΜΜ
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ πλατωμής του ΕΝΦΙΑ
έως και 12 μηνιαΙες δόσεις. με ετήσιο
επιτόκιο 5%, δΙνει η εΦορΙα σεχιλιαδες
Φορολογούμενους > σελ. Ζ 25
Σαρωτικές αλλαγές στα Γυμνάσια - Τέσσερα μαθήματα στις εξετασεις > σελ. 26